Konkurs na utwór inspirowany starą fotografią Bielawy

poniedziałek, 18.9.2023 09:25 203 0

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie oraz redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” zapraszają do udziału w konkursie na utwór inspirowany starą fotografią Bielawy. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań lokalną historią oraz propagowanie niezwykłych wydarzeń i miejsc w Bielawie.

Skład komisji:Prof. Ryszard Waksmund, dr Rafał Brzeziński, Leszek Musiał, Jan Gładysz, Danuta Myśliwiec, Jadwiga Stępień, Urszula Ubych.

Cele Konkursu: Popularyzacja twórczości inspirowanej fotografią Bielawy – w roku 2023 jest to zdjęcie pochodzące z lat 30. XX w., zatytułowane „Między fabryką a polami”, przedstawiające na pierwszym planie trójkę dzieci nad ogniskiem, a w tle fabrykę Dieriga.

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych.

Kategorie wiekowe: - uczniowie szkół podstawowych, - uczniowie szkół ponadpodstawowych, - dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres mailowy redakcji rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” – konkurs.bielawa@gmail.com w formie elektronicznej, w terminie do 31 października 2023 r. jednego wiersza lub jednego opowiadania inspirowanego załączonym zdjęciem.

Regulamin dopuszcza przesłanie dwóch prac: wiersza i opowiadania. Objętość utworu prozatorskiego nie powinna przekraczać 5 stron tekstu znormalizowanego.

Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska autora i jego wizerunku w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 922 z późn. zm.), oraz nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz w innych formach utrwaleń. Kontakt: 694 872 979.

Nadesłane utwory odpowiadające wymogom regulaminu konkursu zostaną opublikowane w serii „Sudecka poezja i proza”. Prace nagrodzone ukażą się w roczniku „Bibliotheca Bielaviana 2023”.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 14 grudnia 2023 r., godz. 17.00.

MBP  Bielawa

Dodaj komentarz

Komentarze (0)