Debata o zdrowiu z Dzierżoniowską Radą Kobiet

poniedziałek, 21.11.2022 20:09 1695 8

Doktorzy nauk medycznych, specjaliści od onkologii, chirurgii, medycyny estetycznej, fachowcy od dietetyki i treningu personalnego będą wykładowcami "Rozmów o zdrowiu", na które zaprasza Dzierżoniowska Rada Kobiet.

25 listopada o godzinie 17.00 do sali DOK Jazz Cafe przy ul. Świdnickiej Dzierżoniowska Rada Kobiet organizuje dla  mieszkańców otwarte i bezpłatne spotkanie poświęcone zdrowiu. Wstęp wolny.

Wydarzenie rozpocznie wykład "Znamię - znam to" doktora nauk medycznych, chirurga, onkologa i specjalisty od medycyny estetycznej Marcina Ziętka.

Następnie rozpocznie się debata pt. "W trosce o zdrowie i urodę". Wezmą w niej udział dr n. med. Marcin Ziętek, dr n. med. i nauk o zdrowiu Michał Rowiecki, Aleksandra Zgraja - dietetyczka kliniczna i sportowa oraz Daniel Mularczyk - trener personalny. Uczestnicy debaty zastanowią się, jak Jak dbałość o zdrowie wpływa na naszą witalność, kobiecość i piękno? Zazwyczaj dbanie o ciało rozumiemy jako zabiegi pielęgnacyjne, podczas gdy prawdziwe piękno powstaje od wewnątrz, dzięki regularnym badaniom, zdrowej diecie oraz wysiłkowi fizycznemu.  Debata będzie miała charakter interaktywny, przewidziano czas na zadawanie pytań ekspertom. Dzięki temu każda z na będzie mogła poznać odpowiedzi na nurtujące ją wątpliwości. 

W artystycznej części wieczoru wystąpią   uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego - Zuzanna Złotnicka i Mateusz Subocz.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko panie. Panie zapraszamy szczególnie, także do udziału w wydarzeniu i do wspólnych działań w ramach Dzierżoniowskiej Rady Kobiet.

 

 

Przeczytaj komentarze (8)

Komentarze (8)

Xxx wtorek, 22.11.2022 23:43
Jest Rada Miejska składająca się z mężczyzn i kobiet, jest Rada Młodzieżowa składająca się z dziewczynek i chłopców uczniów naszych szkół, a na jakiej podstawie została powołana Rada Kobiet i dlaczego nie ma Rady Mężczyzn ? Po co taki twór powstał i tak naprawdę czy może być powołany? Chyba nie ma drugiego miasta w Polsce które taka radę ma? Robione są debaty o zdrowiu a te same osoby namawiają dzieci na głosowanie na ciężarówkę coca coli, gdzie najpierw trzeba ściągnąć aplikacje i pograć w grę, czy to jest prozdrowotne działanie?
środa, 23.11.2022 10:54
"Chyba" robi różnicę!Sprawdź w ilu miastach w Polsce działają RK.Jak chcesz radę mężczyzn,to nic nie stoi na przeszkodzi,żebyś wystąpił z propozycją powołania takowej.
Zbigniew środa, 23.11.2022 17:44
Być może są powoływane tylko czy mogą być powołane ? I po co tak naprawdę mają działać? Czy w sprawach mężczyzn też się powoła radę mężczyzn ? Wiele spraw dotyczy mężczyzn i wtedy będzie taka rada powołana? Burmistrz i Rada Miasta działa na rzecz mieszkańców dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Czy faktycznie kilkanaście kobiet doradza w konkretnych sprawach Burmistrzowi?
Danuta środa, 23.11.2022 17:37
PRAWO W REGIONACH Burmistrzowi nie udało się z radą kobiet. Jeśli nie ma podstawy prawnej, nie można dowolnie powoływać organów opiniodawczo-konsultacyjnych
Sąd uznał, że przepisy nie przewidują możliwości powołania rady kobiet w gminie.
Burmistrz miasta wydała zarządzenie w sprawie powołania rady kobiet w gminie. W zarządzeniu określono m.in. zadania i zasady powoływania rady. Wojewoda stwierdził nieważność tego zarządzenia. Zastrzeżenia organu nadzoru wzbudziła podstawa powołania rady kobiet. Wójt zrobił to na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminy. Według organu nadzoru art. 31 u.s.g. nie może stanowić podstawy dla wydanego zarządzenia, gdyż przepis ten jest upoważnieniem ustawowym w ściśle określonych ramach prawnych do podejmowania przez organ wykonawczy czynności w zakresie reprezentowania gminy.
Zdaniem wojewody podstawą do wydania zarządzenia w sprawie rady kobiet nie może też być art. 7 ust. 1 pkt 17 u.s.g., skoro przepis ten jest ogólnym przepisem kompetencyjnym, określającym zakres właściwości gminy w realizowaniu zdań użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
Na rozstrzygnięcie nadzorcze gmina wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, uzasadniając ją m.in. tym, że powołanie rady kobiet stanowi przejaw realizacji idei samorządowej, której wspieranie należy do zadań własnych gminy.
Istota sporu, który musiał rozstrzygnąć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, sprowadzała się do wyjaśnienia, czy wydane zarządzenie w sprawie powołania rady kobiet oraz ustalenia zasad naboru i jej działania, było działaniem w ramach upoważnienia ustawowego organu wykonawczego gminy. WSA przypomniał, że zgodnie z art. 31 u.s.g. wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Z kolei art. 7 ust. 1 pkt 17 u.s.g. stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, a zadania te obejmują m.in. sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
Z powołanych przepisów nie sposób wyprowadzić kompetencji organu wykonawczego gminy do wydania zakwestionowanego przez organ nadzoru zarządzenia – uznał WSA. Określone w art. 31 u.s.g. upoważnienie do kierowania bieżącymi sprawami gminy oraz upoważnienie do reprezentowania jej na zewnątrz nie może stanowić samoistnej (wystarczającej) podstawy prawnej do powołania rady kobiet w gminie, jako organu o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym
Kompetencja do realizacji zadań gminy dotyczących wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży – w szczególności poprzez tworzenie młodzieżowych rad gminy czy rad seniorów – została przez ustawodawcę powierzona radom gmin, a nie organom wykonawczym gmin – podkreślił WSA.

Brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do tworzenia rady kobiet jako organu opiniodawczego i konsultacyjnego w gminie na podstawie uprawnienia organu wykonawczego do kierowania bieżącymi sprawami gminy czy reprezentowania gminy na zewnątrz. Już tylko z tego względu, że w przypadku, gdyby ustawodawca dostrzegł taką potrzebę i dopuścił możliwość powołania takiej rady, to kompetencja do jej powołania zostałaby zapewne przekazana jako uprawnienie radzie gminy, nie zaś organowi wykonawczemu gminy
wtorek, 22.11.2022 21:28
Czy lista kandydatek z Rady Kobiet DK wyborów już pełna? Pani szefowa nawet nie próbuje już się kryć z planami wyborczymi. Pytanie zatem. Kto finansuje takie spotkania? Miasto? Składki? Czy sponsor SM?
wtorek, 22.11.2022 21:46
Poczytaj jak finansuje się kampanię wyborczą PIS-u.
wtorek, 22.11.2022 10:53
Rada Kobiet - strasznie to seksistowskie i obraża moje męskie uczucia
poniedziałek, 21.11.2022 22:22
Liga broni, Liga radzi, Liga nigdy Cię nie zdradzi... a do czego służyło to narzędzie siostry, chyba nie muszę tłumaczyć!!! Samiec Twój wróg!!