35-lecie działalności bielawskiego Cechu

czwartek, 15.10.2020 13:30 2863 2

Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym organizacji bielawskich rzemieślników. 35 lat temu, w dniu 1 maja 1985 roku, zawiązał się Komitet Założycielski złożony z rzemieślników działających na terenie Bielawy, którego celem było powołanie do życia własnej organizacji społeczno-samorządowej.

Potrzeba powołania takiej jednostki wynikała z dużej ilości zakładów (ponad 300), zrzeszonych wówczas w Cechu Rzemiosł Różnych w Dzierżoniowie. Funkcjonowanie tych zakładów na terenie Miasta Bielawy wymagało posiadania bezpośredniej reprezentacji środowiska rzemieślniczego w kontakcie z władzami samorządu lokalnego.

Komitet Założycielski, w skład którego wchodzili: Jerzy Bacia, Marian Baranowski, Janusz Cąber, Antoni Daciuk, Zbigniew Dragan, Andrzej Kalinowski, Konstanty Kawardzis, Leon Kowalski, Kazimierz Kuć, Zdzisław Kuzyk, Andrzej Nowakowski i Kazimierz Rachowiecki przygotował materiały niezbędne do powołania nowej jednostki cechowej.

Stało się to na mocy Uchwały nr 22/1985 z 10.06.1985 roku Izby Rzemieślniczej w Wałbrzychu, powołującej Cech Rzemiosł Różnych w Bielawie z siedzibą przy ul. Thelmana 31 (obecnie 3-maja 31). Od 2007 roku, kiedy to Cech wydzierżawił od Urzędu Miasta Bielawa budynki w Górnej części Bielawy, siedziba Cechu mieści się przy ul. Polnej 2.

Poprzez członkostwo początkowo w Izbie Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy, następnie od 2013 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, a od 2019 roku w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu, nasz Cech stanowi element ogólnopolskiej struktury organizacyjnej rzemiosła polskiego, reprezentowanej na szczeblu centralnym przez Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie.

Pierwszym Starszym Cechu został wybrany Jan Trzeciak – fryzjer, który pełnił tę funkcję przez 2 kadencje, tj. 8 lat. Kolejne dwie kadencje, również 8 lat stanowisko Starszego Cechu piastował Zbigniew Dragan - piekarz, a następnie Kazimierz Rachowiecki - elektryk, który pełni tę funkcję aktualnie po raz piąty.

W związku ze zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą, Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie podjęło decyzję o rozszerzeniu swojej oferty organizacyjnej, także dla innych Przedsiębiorców, nie posiadających statutu Rzemieślnika. Obecnie możliwość zrzeszenia się w Cechu mają także osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ogólnie rozumianej „małej przedsiębiorczości” (kupcy i przedsiębiorcy z różnych branż), a więc organizacja nasza, jako Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie zrzesza także wielu różnych nie rzemieślniczych przedsiębiorców.

Pierwszy okres działalności, był okresem bardzo prężnym w rozwoju przedsiębiorczości, w tym zakładów rzemieślniczych. W roku 1986 Cech zrzeszał 328 Członków, z których ponad 50% stanowiły zakłady rzemieślnicze nowo utworzone. W latach następnych proces ten został stopniowo wyhamowany. Począwszy od 1989 roku, tj. od momentu zmiany ładu gospodarczego i stanu prawnego w Polsce, w Cechu zarejestrowano spadek ilości zakładów rzemieślniczych na terenie Miasta Bielawa. W roku jubileuszu Cech zrzesza 60 zakładów.

Niezależnie od zmieniających się warunków funkcjonowania, w całym okresie działalności, Cech realizował i realizuje nadal aktywnie proces szkolenia uczniów w zawodach rzemieślniczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w Polsce, od 2003 roku Cech prowadzi Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP w Bielawie, Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP w Bielawie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego CRRiMP w Bielawie.

Od kilkunastu lat dla podkreślenia obecności rzemiosła w Bielawie, Cech współorganizuje polsko-czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej w ramach, których organizowane jest co roku Misterium Chleba – konkurs chleba dla piekarzy z powiatu dzierżoniowskiego, a także wystawy malarskie oraz rękodzieła bielawskich artystów. Uroczyście pasujemy najwyższym odznaczeniem w rzemiośle Szablą im. Jana Kilińskiego czeladników i mistrzów w danym zawodzie, organizujemy próbne egzaminy czeladnicze dla uczniów naszej szkoły, a także obowiązkowy sprawdzian fryzjerski dla uczniów Zespołu Szkół CRR w Bielawie oraz Międzyszkolne Potyczki Sportowe o Puchar Starszego Cechu, Giełdę Edukacji i Pracy oraz Festiwal Zdolności i Umiejętności.

Należy mieć nadzieję, że rzemiosło bielawskie jeszcze lepiej sprosta nowym wyzwaniom przyszłości i okaże się sprawne w działaniu w trudnych zasadach wolnorynkowych oraz będzie w stanie funkcjonować dla dobra młodzieży oraz  mieszkańców naszego Miasta Bielawy, jak i całego naszego regionu.

Cech zdaje sobie sprawę z tego, że przed nim kolejne wyzwania, ale działając wspólnie i aktywnie, poradzimy sobie z niejednym problemem. Dlatego pragniemy gorąco podziękować tym wszystkim osobom, które czynnie uczestniczą w życiu Cechu i dbają o rozwój naszej szkoły oraz społeczności rzemieślniczej.

                                                                   /-/Katarzyna Wierzbicka

                                                                    Dyrektor Biura Cechu

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

piątek, 16.10.2020 09:48
Wiadomo co się stało z budynkiem cechu w Dzierżoniowie?
czwartek, 15.10.2020 14:41
Kawał historii miasta - gratulacje, Panie i Panowie!