Maj w dzierżoniowskiej Straży Miejskiej

poniedziałek, 28.6.2021 20:00 1077 1

Działania dzierżoniowskiej Straży Miejskiej w maju skoncentrowane były na dzianiach w zakresie nieprawidłowego parkowania na terenie miasta, zabezpieczeniu miejskiego punktu szczepień oraz przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Dzierżoniowa. W maju dzieci wróciły do szkół, a straż miejska w celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenach należących do placówek oświatowych oraz w ich pobliżu ponownie wystawia w tych rejonach patrole.

W tym celu do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Straż Miejska wystawiła do służby 60 samodzielnych patroli strażników oraz 4 patrole wspólnie z Policją. W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy przeprowadzili 242 interwencje, z tego 105 własnych i 137 zgłoszonych. Analiza podjętych działań wskazuje, że:

67 interwencji dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie ze zgłoszeń przyjętych od mieszkańców w zakresie nieprawidłowego parkowania;

29 interwencji podjęto w zakresie infrastruktury miejskiej;

11 czystości na posesji i odpadów poza pojemnikami;

3 interwencje związane były z podejrzeniem spalania odpadów w przydomowych kotłowniach;

9 interwencje podjęto wobec braku nadzorem nad zwierzętami;

a 11 wobec rannych lub chorych dzikich zwierzę, którym udzielono pomocy;

27 interwencji dotyczyło zagrożenia dla życia i zdrowia;

usunięto kolejne 2 wraki samochodów;

6 interwencji związanych było z zakłócaniem ładu i porządku publicznego;

a 11 spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym.

Równolegle prowadzone były działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Dzierżoniowa, a także powodować negatywny odbiór społeczny. W wyniku podjętych interwencji dzierżoniowscy strażnicy miejscy w maju 2021r ujawnili łącznie 105 sprawców wykroczeń z czego 10 ukarali mandatami karnymi, wobec 25 sprawców zebrano dane niezbędne do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu, a wobec 89 sprawców wykroczeń zastosowano środki oddziaływania wychowawczego przewidziane w art. 41 kodeksu wykroczeń, jakimi są pouczenia, zwrócenia uwagi oraz ostrzeżenia.

Straż Miejska Dzierżoniowa

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Obywatel piątek, 02.07.2021 11:57
Ciekawe jak długo jeszcze pan strażnik będzie co rano odwoził swoją konkubinę do pracy służbowym autem i w czasie pracy....?