Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

wtorek, 23.2.2021 13:00 4090 10

23 lutego odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Głównym tematem obrad była sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie w związku z pandemią COVID-19 w Powiecie Dzierżoniowskim.

Informację na ten temat przedstawił podczas sesji prezes placówki Maciej Smolarz. W swojej wypowiedzi prezes przypomniał między innymi, że zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego we wrześniu 2020 roku, na terenie szpitala utworzony został tak zwany oddział covidowy. Na oddziale dostępne są łóżka dla osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Oddział posiada łóżka do intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

W ramach walki z COVID-19 szpital wprowadził liczne zmiany organizacyjne i infrastrukturalne. Utworzono między innymi punkt wykonywania testów na koronawirusa oraz punkt szczepień. Oprócz tego wybudowano śluzy sanitarne w oddziałach szpitalnych, rozbudowano instalację tlenową i sprężonego powietrza, przygotowano pomieszczenia do dekontaminacji dla personelu, przebudowano budynek fizjoterapii i zainstalowano przepływowe dezynfektory powietrza.

Prezes szpitala poruszył również kwestię wydatków ponoszonych przez szpital na walkę z pandemią w 2020 roku. Placówka wydała na ten cel w minionym roku łączną kwotę w wysokości 4.806.336,66 zł. Fundusze zostały przeznaczone m.in. na zakup środków dezynfekcyjnych, ochrony osobistej, urządzeń medycznych i testów antygenowych. Sfinansowano również dodatkowe koszty wynagrodzeń dla personelu.

W 2020 roku Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie pozyskał na swoje funkcjonowanie dodatkowe fundusze z różnych źródeł. Placówka otrzymała środki między innymi z grantów i dotacji celowych oraz od gmin Powiatu Dzierżoniowskiego. Łączna kwota wsparcia wyniosła 3.664.601,92 zł. Szpital otrzymał również finansowe wsparcie z Powiatu Dzierżoniowskiego w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w kwocie 1.440.000 zł.

Warto dodać, że w ramach swojej działalności szpital włączył się w realizację narodowego programu szczepień przeciwko COVID-19. Do tej pory podano 2090 szczepionek (pierwsza dawka: 1130, druga dawka: 960).

Z przedstawionej informacji wynika, że 2020 rok Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie zakończył z dodatnim szacunkowym wynikiem finansowym wynoszącym ok. 2,4 mln złotych. Prezes placówki stwierdził jednak, że wypracowany zysk pokryje zmniejszony ryczałt finansowania szpitala, który NFZ ustalił na pierwsze półrocze obecnego roku.

Pełna treść informacji przedłożonej Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego przez prezesa szpitala.

W dalszej części obrad podjęto uchwały m.in. w następujących sprawach:
– udzielenia dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
– ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
– przekazania zarządu odcinkiem drogi powiatowej nr 3007D oraz powierzenia Gminie Bielawa zadania powiatu polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3007D w ramach realizowanej przez Gminę inwestycji,
– zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Przeczytaj komentarze (10)

Komentarze (10)

Rysiu poniedziałek, 01.03.2021 11:29
Spróbujcie zrobić i pokazać spotkania on line wśród
wtorek, 23.02.2021 14:46
Jak za miesiąc zaszczepiono 1000 osób to 30000 mieszkańców Dzierżoniowa...
***** ** niedziela, 28.02.2021 19:50
Mnie nie licz.
autor wtorek, 23.02.2021 16:50
To i tak wyczyn nie lada
70+ sobota, 27.02.2021 11:50
Nikomu nie życzę przebywać w Dzierżoniowskim szpitalu
sobota, 27.02.2021 17:30
doskonalenie zawodowe nauczycieli !!! Kuriozum.
obiektywny czwartek, 25.02.2021 11:42
ktoś oglądał ten kabaret na żywo ? Przecież koledzy z...
równy i równiejszy środa, 24.02.2021 20:09
Może coś powiedzą o szykanowaniu osób związanych z dzierżonoiowska oświatą,...
Ignac środa, 24.02.2021 20:10
A co się dzieje?
wtorek, 23.02.2021 20:51
I viceprzewodnicząca w roli prowadzącej