komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

piątek, 25 czerwca 2021

Lucji, Wilhelma

30 lat samorządu w gminie Łagiewniki

środa, 27.5.2020 09:30 , komentarze: 4 , odsłony: 2610
kategorie artykułu:

27 maja 2020 przypada XXX rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Lata osiemdziesiąte to czas, kiedy w walce tworzy się „Solidarność” - nowa siła, pod przywództwem Lecha Wałęsy. Owa nowa siła doprowadza do wyborów do Sejmu – ich wynik utrwala nową demokratyczną rzeczywistość.

Ustawa o samorządzie terytorialnym, z 8 marca 1990 roku, przywraca społeczeństwom lokalnym prawo wyboru swoich władz. Odtąd obywatele mają sami decydować o tym, kto będzie rządził w ich gminie.
Ustaloną datę wyborów do rad gmin i miast (27 maja 1990 r.) poprzedza utworzenie Obywatelskiego Komitetu, który na swoje barki bierze przygotowanie i wybór kandydatów do przyszłej Rady Gminy. Obywatelski komitet w swych szeregach jednoczy wszystkie postępowe siły; w jego skład wchodzą ci, którzy wierzyli w zwycięstwo i zmiany w gminie.

Kandydatów na przyszłych radnych Rady Gminy w wolnych wyborach zgłaszają Obywatelski Komitet, Komitet Wyborczy Ruchu Ludowego oraz Komitety Radnych, (które je utworzyły). W wyniku pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów, 27 maja 1990 r., w gminie Łagiewniki wybrano:
- 12 radnych Obywatelskiego Komitetu
- 6 radnych Komitetu Wyborczego Ruchu Ludowego
- 2 radnych niezrzeszonych.

Na pierwszej sesji Rady Gminy Łagiewniki, która odbyła się 6 czerwca 1990 roku wybrano władze i komisje Rady Gminy. Pierwszym przewodniczącym nowo powstającej wspólnoty samorządowej został Bogdan Budkiewicz. Ogłoszono konkurs na wybór wójta gminy – w wyniku konkursu z trzech kandydatów wybrano Janusza Guzdka.

Nowo powstały samorząd terytorialny, jako podstawowa jednostka strukturalna państwa, zaczął pełnić rolę głównej instytucji realizującej potrzeby mieszkańców gminy. Jednocześnie, zgodnie z przepisami, zaczął wprowadzać w życie zadania, jakie zostały przed nim postawione. Był to okres przejmowania zadań i komunalizacji mienia. Dzień po dniu gmina przejmowała, zatem mienie skarbu państwa, (co wynikało z przepisów ustawy). Od Agencji Rynku Rolnego, przejęte zostało mienie przy ulicy Słowiańskiej, na bazie, którego powstał Zakład Usług Komunalnych.

Już od 1 stycznia 1992 roku, jako jedna z pierwszych gmin w kraju, przejęliśmy oświatę gminną. Szkoły i placówki filialne funkcjonowały wtedy w 9 miejscowościach. Reorganizacja szkół okazała się koniecznością, był to proces trudny i czasami bolesny, ale z perspektywy widać, że potrzebny. Aktualnie w gminie funkcjonuje 3 szkoły podstawowe.

Od 1990 roku w granicach gminy działa 14 jednostek pomocniczych – sołectw. Obecnie mija ósma kadencja Rady Gminy Łagiewniki. Rada Gminy ośmiokrotnie zmieniała swój skład:
- w 1 i 2. kadencji w latach 1990-1998 kiedy Radzie Gminy przewodniczył Bogdan Budkiewicz, liczyła ona 20 radnych,
- w 3. kadencji w latach 1998-2002 radzie przewodniczył Jerzy Niżałowski,
- w 4. kadencji w latach 2002-2006 skład rady liczył 15 radnych, przewodniczył jej Andrzej Kaczmarczyk,
- w 5. kadencji w latach 2006-2010 radzie przewodniczyła Krystyna Marczak,
- w 6. kadencji w latach 2010-2014 radzie przewodniczyła Maria Łaskarzewska,
- w 7. kadencji w latach 2014-2018 radzie przewodniczył Paweł Kondrakiewicz,
- w 8. kadencji w latach 2018 - 2022 radzie przewodniczy Dobromiła Szachniewicz.

Gminą Łagiewniki kierowali wójtowie:
- w latach 1990-2006 wójtem gminy Łagiewniki był Janusz Guzdek,
- w latach 2006-2018 wójtem gminy Łagiewniki był Janusz Szpot,
- od roku 2018 wójtem gminy Łagiewniki jest Jarosław Tyniec.

W latach 1990-2002 Rada Gminy spośród radnych, wybierała Zarząd Gminy, któremu przewodniczył wójt.

W minionym dwudziestoleciu powstała w naszej gminie nowoczesna oczyszczalnia ścieków, zwodociągowano wszystkie miejscowości a większość została skanalizowana, zorganizowane zostało na naszym terenie wysypisko śmieci, wybudowano nowy ośrodek zdrowia, okazały budynek gimnazjum, salę gimnastyczną w Olesznej, do szkoły podstawowej w Łagiewnikach dobudowano skrzydło z nowymi klasami lekcyjnymi. W kilku miejscowościach na terenie naszej gminy powstały nowe świetlice, liczne place zabaw dla dzieci a w Łagiewnikach okazały plac rekreacyjno - sportowy.

Gmina w roku 1995 pozyskała z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej milion złotych na budowę oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach. Efektem tego było dwukrotne w 1998 i 1999 roku wprowadzenie gminy do „Złotej setki” gmin w Polsce z największymi osiągnięciami inwestycyjnymi oraz otrzymaniem nagrody „Zielonego liścia” w zakresie ekologii.

W okresie 30-lecia wspólnoty samorządowej gmina organizowała prace interwencyjne, roboty publiczne, zatrudniała absolwentów na staże przy współpracy z urzędem pracy.

Od roku 1994 Łagiewniki mają własne godło, które nawiązuje do prastarej historycznej nazwy wsi wywodzącej się od słowa „Łagiew”. Od 1989 roku w gminie obchodzone są uroczyście święta: Dzień Niepodległości (11 listopada), Święto Plonów (dożynki) a od 2002 roku – Dzień Kresowiaka.

Gmina współfinansuje sport masowy, działalność pięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Na terenie gminy działają prywatne zakłady pracy, które dają utrzymanie wielu rodzinom.

Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku, a także przepisy innych ustaw, wyznaczyły kierunki działań dla organów władzy wykonawczej i ustawodawczej. Oceniając te działania z perspektywy minionych dwudziestu lat, należy wyrazić uznanie tym, którzy o system wolnej władzy walczyli. Realizowane były plany nasze i naszych wyborców. Czy można było lepiej, więcej? Weryfikacji, co 4 lata dokonują wyborcy, wystawiając władzy ocenę.

        Tadeusz Szot
Moja Gmina Łagiewniki

 

Wasze komentarze

Radni pierwszej kadencjj jeszcze żyją - wstyd P. Wójcie obecny

czwartek, 01.10.2020 08:19:49 autor: b.radny

Śmieci zafundowała nowa zmiana po nowych cenach .
czwartek, 28.05.2020 15:11 autor:
czwartek, 17.6.2021 14:00
107
piątek, 28.5.2021 17:05
6
sobota, 1.5.2021 14:02
4
wtorek, 23.2.2021 13:00
10
środa, 27.1.2021 12:00
58
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK