komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

niedziela, 21 kwietnia 2019

Anzelma, Bartosza

Samowola budowlana. Czy odwołają wiceburmistrz Bielawy?

środa, 6.12.2017 08:00 , komentarze: 191 , odsłony: 75787
kategorie artykułu:

Bielawski Zespół Ośrodków Wsparcia zrealizował budowę wiaty przy ul. Lotniczej 5 w Bielawie. Wydawałoby się, że to inwestycja tak jak każda inna, wykonana na podstawie przewidzianych w prawie procedur. Jak się jednak okazało po kontroli bielawskiej Komisji Rewizyjnej, wiatę wybudowano bez zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Bielawa, co stanowi ewidentne naruszenie ustawy o finansach publicznych.

                                      Wiata przy ul. Lotniczej 5 w Bielawie. Na zdjęciu impreza z 9 czerwca 2017.

Wiata powstała bez zawarcia umowy cywilnoprawnej z wykonawcą na realizację zadania oraz bez protokołu przekazania placu budowy. Po wybudowaniu obiektu dopuszczono do korzystania z wiaty przez podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia bez posiadania pozwolenia na użytkowanie.

Komisja ustaliła, że Grażyna Smolińska, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy, działała bez nadzoru i wbrew ustnym zaleceniom wiceburmistrz Małgorzaty Greiner. Zastępca burmistrza mimo posiadanej wiedzy, nie poinformowała przełożonych o tym fakcie i tym samym nie doprowadziła do wstrzymania prac.

- Projekt wykonano w 2016 z mojej decyzji. W lutym wysłaliśmy pismo o uruchomienie środków, a potem rozmawialiśmy z UW, czy możemy taką wiatę wykonać. Na spotkaniu w ministerstwie 24 kwietnia, jak byłyśmy z panią burmistrz, chyba Pani wiceminister powiedziała nam o przyznaniu środków, a potem otrzymałam telefon z departamentu integracji społecznej. Pani burmistrz była świadoma tej promesy. Pisemna decyzja o przyznaniu środków jest z 6 lipca 2017. Kiedy rozpoczynaliśmy inwestycję wiaty mieliśmy tylko zapewnienie ustne, że środki będą przyznane. Nie było oficjalnej decyzji ministra o przyznaniu środków, ale była informacja, że wniosek został zaakceptowany  - mówiła komisji Grażyna Smolińska.

                                                 Grażyna Smolińska pod wiatą. Impreza z 9.06.2017 r.

- Decyzja o rozpoczęciu wiaty była moją decyzją suwerenną. Pani burmistrz była na miejscu budowy i widziała. Wytłumaczyłam, że zależało mi na czasie. To było w maju 2017. Potem odbyły się rozmowy z burmistrzami, dyscyplinujące mnie, ale nie zaprzestałam budowy. Nikt z osób merytorycznie odpowiedzialnych nie wiedział o mojej decyzji. Wykonawcę wyłoniono na podstawie zapytania ofertowego. Na wiatę przeznaczono kwotę 148 000 brutto - dodała Smolińska.

Według Grażyny Smolińskiej, inwestycję zrealizował wyłoniony wykonawca, bez umowy "na słowo". Gdyby promesa nie została przyznana, lub radni nie przyjęli projektu zmian w budżecie i nie wprowadzili ich do budżetu, wykonawca straciłby pieniądze. 

Umowy na realizację inwestycji podpisano 29.08.2017, kilka dni po przegłosowanych na sesji zmianach w budżecie gminy Bielawa. Dwa dni później przedłożono zgłoszenie o zakończeniu robót, a 1.09.2017 r. została wystawiona faktura, co sugeruje, że inwestycja warta blisko 150 000 zł została zrealizowana w kilka dni.

               Od lewej pod wiatą burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa i Grażyna Smolińska. Impreza z 9.06.2017 r.

Burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa pod koniec sierpnia 2017 dowiedział się o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, jednak nie zgłosił tego faktu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedłożył radnym projekt uchwały o zmianach w budżecie wprowadzając promesę na wykonanie wiaty, nie informując radnych o możliwości naruszenia ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. Inwestycja została zrealizowana przez Zespół Ośrodków Wsparcia bez dokumentu zezwalającego na jej wykonanie, mimo słów burmistrza Piotra Łyżwy, że taki dokument istnieje.

- Potwierdzam, że wiedzę o tym, że inwestycja ta jest wykonana z niedopełnieniem wszystkich procedur prawnych dowiedziałem się w sierpniu 2017. Pani burmistrz mówiła pod koniec sierpnia, że upomniała panią dyrektor ZOW o rozpoczęciu budowy wiaty - przekazał komisji Piotr Łyżwa, burmistrz Bielawy.

Dziwi w całej tej sprawie brak stanowczego nadzoru burmistrza Bielawy nad swoimi zastępcami, a szczególnie nad Małgorzatą Greiner, która jest z zawodu nauczycielką i nie miała doświadczenia w pracy w samorządzie terytorialnym oraz w zarządzaniu i kontrolowaniu inwestycji.

                                        Małgorzata Greiner pod wiatą podczas imprezy z 9.06.2017 r.

- Nie wstrzymałam budowy, wydałam zakaz, ale nie wstrzymałam prac. Nie zwróciłam się pisemnie do przełożonego o zakaz, informowałam tylko ustnie o tym fakcie - tłumaczyła komisji Małgorzata Greiner .

- Nie chodzę z każdą sprawą do burmistrza, mam swój zakres prac - dodała Greiner.

Bielawscy rządzący nie potrafią unieść tego problemu. Pomimo zadanych przez naszą redakcję pytań próbują odwlec w czasie wyciągnięcie konsekwencji służbowych i prawnych.

 - Według dyrektora Zespołu Ośrodka Wsparcia, który realizował inwestycję, jak i Burmistrza Miasta Bielawa, protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej zawiera istotne nieścisłości. Niestety protokół, który został przyjęty w dniu sesji Rady Miejskiej (29 listopada 2017) i odczytany podczas obrad Rady, nie został oficjalnie przekazany zarówno do dyrektora kontrolowanej jednostki (Zespół Ośrodków Wsparcia), jak i do Burmistrza Miasta. Nie zachowano zapisów Statutu Miasta Bielawa w postaci §62 ust. 2, który mówi: „Kopię protokołu pokontrolnego, w ciągu 3 dni od daty podpisania przez Komisję, Komisja przekazuje Przewodniczącemu, kierownikowi kontrolowanej jednostki oraz Burmistrzowi”. Z tego względu ani dyrektor ZOW, ani też Burmistrz Miasta nie mieli możliwości odnieść się do zapisów zawartych w wyżej wymienionym protokole. Taką możliwość stwarza przecież §62 ust. 4 Statutu Miasta Bielawa. Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Miasta nie traktuje protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej jako zakończonego, ponieważ komisja nie dała możliwości odniesienia się stronom do wniosków z kontroli, a przecież mogły one znacząco wpłynąć na ostateczny kształt tego protokołu.W związku z tym na wszelkie pytania w tej sprawie Urząd Miejski odpowie dopiero po zrealizowaniu przez Komisję Rewizyjną całej procedury - czytamy w oświadczeniu Urzędu Miasta Bielawa

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy podjął pierwsze kroki prawne i przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej raport Komisji Rewizyjnej, do czego był zobowiązany.

- Nie uczestniczyłem w imprezach odbywających się '''pod wiatą''. 1 grudnia 2017 przekazałem do RIO we Wrocławiu (w odpowiedzi na wniosek RIO) protokół nr 8/17 wraz z załącznikiem z zakończonej kontroli Komisji Rewizyjnej RM Bielawy - poinformował Doba.pl Zbigniew Dragan, przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy.

Do sprawy odniosła się także radna Marta Masyk, która przewodziła kontroli opisywanej inwestycji i jest zaskoczona podejściem bielawskiego magistratu.

- Komisja Rewizyjna swoje wnioski i zalecenia zamieszczone w protokole dotyczącym kontroli zadania nr 32 - „Modernizacja i adaptacja II piętra budynku przy ul. Lotniczej 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie etap VII z przeznaczeniem na wykonanie wiaty i dodatkowej toalety dla niepełnosprawnych i podziału pomieszczeń”, opierała na przedstawionych komisji dokumentach oraz informacjach przekazanych podczas posiedzeń komisji  przez osoby odpowiedzialne za wykonanie tego zadania i jego nadzór. Jednocześnie informuję, że komisja rewizyjna w swoich działaniach opierała się przede wszystkim na merytorycznych przesłankach wynikających wprost z dostarczonych nam dokumentów. Zarzut czyniony Komisji w oświadczeniu Urzędu Miejskiego, jakoby Burmistrz Miasta i dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia, nie mieli możliwości zapoznania się z protokołem i odnieść się do jego treści, jest nieprawdziwy. Protokół został oficjalnie odczytany podczas posiedzenia Rady Miejskiej Bielawy 29 listopada 2017 roku, w obecności Burmistrza Miasta i dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia. Ponadto protokół Komisja przekazała do Biura Rady Miejskiej, znajdującego się w strukturach Urzędu Miejskiego, które opublikowało go w Biuletynie Informacji Publicznej. Oświadczenie Urzędu Miejskiego jest moim zdaniem próbą odwrócenia uwagi od meritum sprawy. Tym bardziej, że protokół wykazał szereg nieprawidłowości - mówi Doba.pl Marta Masyk, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Dodajmy, że radna Masyk złożyła 29.11.2017 rezygnację z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

Czy władze Bielawy wyciągną odpowiednie wnioski z powyższej sprawy? Czy przedłożą interes społeczny (publiczny) nad lojalność polityczną? Czy ze swojej funkcji zostanie odwołana Małgorzata Greiner? Jaki los czeka Grażynę Smolińską? "Wiata" symbolicznie zamiast chronić wystawia bielawskich rządzących na deszcz krytyki. Będziemy się przyglądać sprawie i do niej wracać.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warto zerknąć na relację z imprezę "koło wiaty", która odbyła się... 9 czerwca 2017 roku. Przypomnijmy, że umowę na realizację inwestycji podpisano... 29 sierpnia 2017.

 

Wasze komentarze

Artykuł wygląda na manipulację, łącznie z tytułem. Czy nie jest...
poniedziałek, 11.12.2017 19:12 autor: analityk
A moze mniej jazgotu, i należy docenić pracę...
niedziela, 10.12.2017 21:13 autor: krycha
Macie teraz swoich "specjalistów" w radzie...
niedziela, 10.12.2017 19:13 autor:
a przecież ONA jest taka niewinna. Do odwołANIA
niedziela, 10.12.2017 11:28 autor: BIELAWIANIN
Andrzej , przestań
środa, 06.12.2017 20:07 autor: Rysiek
Przerost ambicji to za mało by być przewodniczącym.
niedziela, 10.12.2017 11:50 autor: obserwator
popieram
poniedziałek, 11.12.2017 22:35 autor:
ładna wiata do zaakceptowania
piątek, 08.12.2017 18:52 autor:
Nikt nie jest idealny to prawda, ale od władz...
piątek, 08.12.2017 10:08 autor: Anna
Anno, czy Ty czasem nie pracowałaś w Strategi UM ?
piątek, 08.12.2017 12:15 autor: Bob
Nie Bobie, to nie ta Anna pozdrawiam .
piątek, 08.12.2017 18:13 autor: Anna
farbowanych lis robi szum bo wybory się zbliżają, ...
piątek, 08.12.2017 09:59 autor: Aaa
Oj w czasach szkolnych się w Pani Gosi każdy kochał...
czwartek, 07.12.2017 09:13 autor: Absolwent
Marta ile mozna
czwartek, 07.12.2017 21:07 autor:
"Samowola DOBAwlana" - nowy tytuł artykułu.
czwartek, 07.12.2017 13:53 autor: stop manipulacji
Ten pajac stał się teraz wrogiem łyżwy...
czwartek, 07.12.2017 11:04 autor:
O jakim pajacu piszesz? jak cos masz napisac pisz konkretnie.
czwartek, 07.12.2017 12:36 autor: mieszkaniec bielawy
Jest takie pojęcie "radni aspołeczni" ?
środa, 06.12.2017 17:39 autor: pytający
O to zdrowy pomysł by radni byli spolecznikami a nie...
czwartek, 07.12.2017 08:42 autor: Spostrzegawczy
Czyżby jakiś nieporadny miał ból, że to nie on dostał...
czwartek, 07.12.2017 08:55 autor: sudecki
Jest radni nieporadni
środa, 06.12.2017 18:25 autor:
Jest polecenie ustrzelenia paru osób z UM ...
czwartek, 07.12.2017 06:18 autor: sowa
Brawo wiata, precz źli ludzie :)
środa, 06.12.2017 23:12 autor: bielawianin
Chory kraj, chorzy ludzie
środa, 06.12.2017 22:40 autor:
A może trzeba ABW powiadomić i Ziobrę
środa, 06.12.2017 12:52 autor: Andrzej
Racja sprowadzić na tego wykształconego majora SM bo mówi...
środa, 06.12.2017 21:25 autor: Zdziwiony mieszkaniec Bielawy
Czyżby "zły nieporadny" się odezwał ? :)
środa, 06.12.2017 20:54 autor: brawo wiata
Chyba samowola budowlana oznacza co innego;)
środa, 06.12.2017 20:31 autor: X
Bitwa o wiatę? czy o władze?Tyle zamieszania o nic! Brawo...
środa, 06.12.2017 20:01 autor: Stanislaw
Bielawscy radni ocenimy wasze knucie i podstepy w wyborach bo niektorzy sami sie juz gubia a od pani Grazyny z daleka bo zrobila i robi wiecej niz cala rada przez cala kadencje nie mowiac o pozyskanych srodkach.

środa, 06.12.2017 19:48:41 autor:

Ten artykuł to jawna ustawka. Może anty-pisowska, ale na pewno...
środa, 06.12.2017 19:42 autor: bielawianin
To co z tymi "schetynówkami" w Bielawie ? :)
środa, 06.12.2017 19:26 autor: Bob Budowniczy
Te cytowane z protokołu wypowiedzi pani burmistrz i pani dyrektor...
środa, 06.12.2017 18:50 autor: szukający prawdy
Zawsze się mówiło że Łyżwa i jego ekipa nie nadaję...
środa, 06.12.2017 17:31 autor: pijaczka
oby ostatnie
środa, 06.12.2017 17:33 autor:
na ŻEROMA
środa, 06.12.2017 16:59 autor:
Irena pomoże
środa, 06.12.2017 17:32 autor:
Jednym słowem obie panie do odstrzału. "Na słowo" nie da...
środa, 06.12.2017 17:06 autor: ZYX-PL.
Ostatnia kadencja ich
środa, 06.12.2017 16:58 autor:
Jeśli był projekt zatwierdzony przez Powiat przed budową, to nie...
środa, 06.12.2017 11:11 autor: "Nadzorca budowlany"
Z jaką datą?
czwartek, 07.12.2017 18:47 autor:
nie był
środa, 06.12.2017 11:43 autor:
Niekompetencja aż do bólu
środa, 06.12.2017 15:12 autor: oszukany wyborca PO
Tak, przeraża mnie ta niekompetencja radnych.
środa, 06.12.2017 15:15 autor: Oszukany wyborca radnych
Ludzie weźcie się za pracę a nie za ploty
środa, 06.12.2017 14:33 autor:
Moze by tak o "schetynówkach" dla Bielawy porozmawiać ? Jakos...
środa, 06.12.2017 13:24 autor: drogowiec ;)
Paniska, prawo i przepisy są dla prostaczków.
środa, 06.12.2017 12:43 autor: aaa
No I blondynka!
środa, 06.12.2017 12:21 autor: Anna
Merlin Monroe masz coś przeciw?
środa, 06.12.2017 12:29 autor: Magda lubiąca inne
Akurat, Ty wiesz najlepiej, ze jest odwrotnie
środa, 06.12.2017 12:17 autor:
Irenka zaraz pomoże
środa, 06.12.2017 14:58 autor:
SYGNALIŚCI zaczynają działać . Zobaczcie co się dzieje z naszym...
środa, 06.12.2017 11:58 autor: anty sygnalista
Jak to Jaroisław
środa, 06.12.2017 12:15 autor:
Jarosław Florczak ?
środa, 06.12.2017 12:17 autor: :)
Sitwa wróciła z podwójną siłą.
środa, 06.12.2017 11:29 autor:
W II RP słowo droższe było od pieniędzy. A potem...
środa, 06.12.2017 10:58 autor: MH
Radny Florczak tyle jadu dawno nie było u Pana
środa, 06.12.2017 09:54 autor:

dzisiaj, 4 godz temu
sobota, 20.4.2019 07:00
16
czwartek, 18.4.2019 16:30
czwartek, 18.4.2019 16:18
czwartek, 18.4.2019 11:45
2
czwartek, 18.4.2019 11:00
Restauracja RETRO
Restauracja RETRO
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Majówka na Węgrzech
Majówka na Węgrzech
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Tomograf3D
Tomograf3D
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Mati Autogaz
Mati Autogaz
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie