Kolejne reichenbachskie pamiątki w muzealnych zbiorach

piątek, 10.9.2021 13:25 3447 27

Byli mieszkańcy Reichenbach znów wzbogacili zbiory Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Dzięki nim do muzeum trafiły dokumenty dotyczące majątku i firmy rodziny Hein oraz zabytkowy drewniany zegar.

Materiały, które podczas lipcowego spotkania z burmistrzem przekazał miastu Heinz Pieper, przewodniczący niemieckiego związku, zostały protokolarnie przekazane muzeum 9 września. Przedstawiciele Heimatbund Kreis Reichenbach, Eulengebirge, po spowodowanej pandemią przerwie, odwiedzili latem ziemię dzierżoniowską, skąd wywodzi się wielu mieszkańców Warendorf. To właśnie tam od 1952 r. spotykali się byli mieszkańcy Reichenbach, bo to Warendorf i okolice po wojnie stały się ich domem, a miasto objęło nad byłymi mieszkańcami Reichenbach oficjalny patronat. Przed laty w zjazdach uczestniczyło nawet kilka tysięcy osób. Dziś związek liczy kilkudziesięciu członków, którzy nie przestali zabiegać o dziedzictwo kulturowe ziem, z których pochodzą i starają się utrzymywać z nimi więź.

Powiązania z Warendorf
Mieszkańcy dawnego powiatu dzierżoniowskiego, którzy po wojnie wyjechali do Niemiec, chętnie nazywają siebie „starymi reichenbachami”. W ich opowieściach można dostrzec wiele analogii z losem kresowian, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swoich rodzinnych stron i przybyli na Dolny Śląsk z dawnych rubieży Rzeczypospolitej. W 1951 r. założyli w Warendorfie związek dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, który wydaje do dziś własne czasopismo „Hohe Eule” - Wielka Sowa. Czasopismo to zamieszcza przede wszystkim wiadomości o rodzinach i historyczne wspomnienia. Związek nawiązał kontakty, z pozostającymi w mieście i powiecie dzierżoniowskim osobami pochodzenia niemieckiego.

Wielu świadków tamtych czasów odeszło. Dzisiaj członkami związku są w większości dzieci i wnuki dawnych mieszkańców Reichenbach, którzy nadal są zainteresowani łącznością z ojczyzną ich przodków w dzisiejszej wspólnej Europie. Wprawdzie miastem partnerskim Dzierżoniowa po stronie niemieckiej jest Bischofsheim, a miastem partnerskim Warendorfu – Oleśnica, to jednak wciąż istnieje potrzeba podtrzymania kontaktów między Warendorfem a Dzierżoniowem, przede wszystkim na skutek powojennych doświadczeń po 1945 r.

Warendorf to miasto historycznie starsze od Dzierżoniowa, a jego przeszłość także związana była z rozwojem tkactwa (len). Rozwijał się przez wieki jednak wolniej niż Reichenbach, w którym  stosunkowo wcześnie panowała swoboda wyznań, a gospodarczy rozkwit, przede wszystkim w przemyśle tekstylnym, spowodował szybki wzrost liczby mieszkańców do blisko 8700 ok. roku 1800 (dwa razy więcej niż w tym czasie było w Warendorf). W XIX stuleciu modernizacja postępowała w Warendorf znacznie wolniej, niż w Reichenbach, a przemysł włókienniczy nie osiągnął tam nigdy poziomu, jaki był na Śląsku.

Po wojnie niezniszczone miasto Warendorf, posiadające 9000 mieszkańców, przyjęło 4000 ewakuowanej ludności. Trudne warunki bytowe ulegały poprawie dzięki reformom i szybkiemu wzrostowi gospodarczemu, podczas gdy kraje Europy Wschodniej po 1945 r., wskutek narzuconego im systemu politycznego, pozostawały ograniczane gospodarczo.

Polityczne zmiany roku 1990 w Europie Wschodniej przyczyniły się do połączenie europejskich państw nad „grobami przeszłości”. Szczególnie między Polską a Niemcami. Stopniowo wygasały animozje i obawy, rosła natomiast chęć nawiązywania i utrwalania dobrych kontaktów i relacji między byłymi, a obecnymi mieszkańcami Dolnego Śląska. Ponad podziałami narodowymi, politycznymi i światopoglądowymi.

* informacje dot. Warendorf opracowano na podst. tekstów prof. dra Paula Leidingera w tłumaczeniu Piotra Argalskiego

Prof. dr Paul Leidinger, ur. w 1932 roku w Werl niemiecki historyk i dydaktyk historii. Emerytowany profesor Uniwersytetu w Münster. Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego od 1985 r., autor artykułów o Polsce i Dzierżoniowie, np. „Dzierżoniów - miasto ojca pszczół Dzierżona”, Rocznik Powiatu Warendorfskiego 2000; „Dzierżoniów i Warendorf - powstanie i rozwój miast i powiatów - patronat”, Rocznik Powiatu Warenorfskiego 1996; „Duże miasta Polski”, Rocznik Powiatu Warendorfskiego 2002; „Dzierżoniów i Warendorf — aspekty patronactwa i przyjaźni 1951-2017”, Pisma Warendorfskie tom 47/48 - 2018 i „Kontakty między Dzierżoniowem i Warendorf”, Pisma Warendorfskie tom 49/50 - 2020

Przeczytaj komentarze (27)

Komentarze (27)

środa, 15.09.2021 17:27
Ciekawe jest to, ze "Hohe Eule" zaczęło być wydawane w...
czwartek, 16.09.2021 13:38
Rodzina Hein była właścicielem willi przy Sienkiewicza 15. To obecna...
czwartek, 16.09.2021 22:11
Ta willa w czasie I wojny światowej z racji bliskości...
czwartek, 16.09.2021 22:14
Tak naprawdę to pewnie nigdy się nie dowiemy, jak w...
poniedziałek, 13.09.2021 20:46
Dzisiaj członkami związku są w większości dzieci i wnuki dawnych...
asd niedziela, 12.09.2021 20:27
"tutuł" tego artykułu do Prokuratury się nadaje
poniedziałek, 13.09.2021 05:47
Reichenbachski to przymiotnik utworzony od Reichenbach . Wroclaw- Wroclaw. Wroclaw:...
piątek, 10.09.2021 14:47
O, własnie:"Polityczne zmiany roku 1990 w Europie Wschodniej przyczyniły się...
piątek, 10.09.2021 15:18
Warto wspomnieć chociażby o zmarłym 24.01. 1842 kupcu Friedrichu Fraeger....
środa, 15.09.2021 16:25
a konkretnie nie "w byłym budynku naszego sądu" a "w...
środa, 15.09.2021 17:18
Konkretnie to zdania nie zaczyna się małą litera i spójnikiem,...
niedziela, 12.09.2021 20:23
Raichenbach,Langebielał,Frankensztein,B
reslau!!!Rany boskie gdzie my żyjemy!!!
poniedziałek, 13.09.2021 20:48
To jest coś niesamowitego jak dzisiaj się epatuje dawną rzeszę...
wtorek, 14.09.2021 07:09
Tak , tak, wniosek jest jeden- nie mamy w ...
wtorek, 14.09.2021 07:09
...w Dzierżoniowie.
poniedziałek, 13.09.2021 05:55
Żyjemy w mieście, którego mieszkańcy nie maja pojęcia o jego
Anna sobota, 11.09.2021 10:52
reichenbachskie - co to za słowo, przecież jesteśmy w Polsce!!!...
poniedziałek, 13.09.2021 20:49
To jest coś niesamowitego jak dzisiaj się epatuje dawną rzeszę...
niedziela, 12.09.2021 18:13
Co jest nie do przyjęcia ? Miasto przed wojną nazywało...
Anna niedziela, 12.09.2021 23:31
Historia historią, nie da się jej zmienić, więc nie da...
poniedziałek, 13.09.2021 05:39
Masz rację! To Niemcy wywołali II wojnę światową, to...
poniedziałek, 13.09.2021 06:09
Nazwa Reichenbach pojawia się już w dokumentach z polowy...
niedziela, 12.09.2021 18:22
Cmentarz ewangelicki na Daszyńskiego prosi się o monografię. Lada moment...
czysty hary sobota, 11.09.2021 23:22
Może niech ci goście powspominają też filię obozu Gros Rosen...
niedziela, 12.09.2021 18:20
Na pewno sobie nie przypomną, bo się boją takich jak
niedziela, 12.09.2021 09:14
To musi być dla ciekawe posłuchać wspomnień, tych którzy tu...
niedziela, 12.09.2021 18:08
To pokolenie wymiera. Poza tym na front zabrano z Reichenbach...