Kolejne działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy

piątek, 4.11.2022 06:50 1669 0

Z inicjatywy Starosty Dzierżoniowskiego i przy wsparciu Wojewody Dolnośląskiego pozyskano od Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców pomoc rzeczową o wartości około 250 tysięcy złotych. Dystrybucję otrzymanych dóbr zakończono 2 listopada.

W akcję zaangażowały się zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie oraz Komendy Powiatowej Policji. Straż Pożarna od samego początku zabezpieczała odpowiednie siły i środki niezbędne do logistycznej dystrybucji otrzymanego asortymentu, natomiast funkcjonariusze dzierżoniowskiej Policji objęli dozorem patrolowym miejsce przechowywania pomocy rzeczowej.

Przeprowadzenie ww. działań wsparte zostało przez prywatnego przedsiębiorcę Stanisława Miazgę, który bezpłatnie udostępnił przestrzeń magazynową na czasowe przechowywanie otrzymanych darów.

Inicjatywę, będącą uzupełnieniem działań pomocowych na rzecz uchodźców z ramienia Starosty Dzierżoniowskiego koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)