komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

czwartek, 21 lutego 2019

Eleonory, Fortunata

Kiedy nocna i świąteczna opieka zdrowotna, a kiedy izba przyjęć?

niedziela, 1.7.2018 00:00 , odsłony: 6074
kategorie artykułu:

Jakie pacjent ma prawa?

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Najbliższe placówki wykonujące świadczenia w ramach NiŚOZ to:

 • NZOZ Szpital Powiatowy  w Dzierżoniowie - Dzierżoniów, ul. Cicha 1, Tel.: 74 834 41 29;
 • Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich - Ząbkowice Śląskie, ul. Bolesława Chrobrego 5, Ziębice pl. Strażacki 8, tel.: Ząbkowice Śląskie 74 6413410, Ziębice 74 819 12 99;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy - Świdnica, ul. Leśna 31, Strzegom ul. Armii Krajowej 23, tel.: Świdnica 74 66 22 780, Strzegom 74 662 29 70;
 • Szpital Mikulicz - Świebodzice  ul. Skłodowskiej-Curie 3-7, tel.: 74 64 19 283;
 • Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego - Wałbrzych, ul. Paderewskiego 10, tel.: 74 88 77 169;
 • Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego - Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, tel.: 74 64 89 968.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej. Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


W ramach POZ prowadzone są między innymi:

 • profilaktyka chorób układu krążenia,
 • porady patronażowe,
 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
 • szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane),
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej.

Stosownie do ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pacjent w POZ posiada prawo do bezpłatnych badań diagnostycznych, które oprócz badań laboratoryjnych obejmują także zdjęcia RTG w tym klatki piersiowej, kręgosłupa, kończyn, miednicy, czaszki, zatok oraz jamy brzusznej. Niejednokrotnie pacjenci, nie wiedzą, że zakres tych badań jest bardzo szeroki. Oprócz tych najbardziej powszechnych, bezpłatne są także badania dotyczące, m.in. tarczycy, w tym: FT3, FT4, TSH. Ponadto badania mikrobiologiczne, w tym posiew z antybiogramem. Do obowiązków lekarza POZ należy również wykonywanie USG tarczycy, ślinianek, nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, brzucha, węzłów chłonnych i innych. Pełen zakres badań, do których wykonywania zobowiązany jest lekarz POZ znajduje się pod linkiem http://szpital.dzierzoniow.pl/pliki/zalacznik4.pdf.

W związku z powyższym na lekarzu POZ spoczywa obowiązek zapewnienia udzielania świadczeń w sposób kompleksowy, obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym diagnostyki obrazowej.  Oznacza to, że pacjent powinien być zdiagnozowany w miarę możliwości już u lekarza POZ. W przeciwnym wypadku skutkuje to wydłużeniem całego procesu leczenia od momentu diagnozy do jego wdrożenia. W szczególności jest to bardzo istotne w przypadku gdy już z badania, które powinien wykonać lekarz POZ wynika, że pacjent kwalifikuje się do przewiezienia transportem sanitarnym do innej specjalistycznej placówki. Transport ten także powinien zapewnić lekarz POZ.

IZBA PRZYJĘĆ W DZIERŻONIOWIE

Szpitalna Izba Przyjęć w Dzierżoniowie przyjmuje pacjentów w przypadkach subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych bez skierowania. Izba Przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe. Świadczenia planowe pacjent może otrzymać w ciągu dnia, w trybie ambulatoryjnym, u swojego lekarza rodzinnego (POZ) lub lekarza specjalisty. W Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia wyłącznie w trybie nagłym.


Stany nagłe. Zagrożenie życia.

Stan nagły to stan, w którym odroczenie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia. Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:

utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej,  zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność,  nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu,  porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana będąca efektem urazu, urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR)

W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia. Oznacza to, że to pacjent decyduje gdzie chce skorzystać ze świadczeń medycznych, np. w ramach SOR-u w Świdnicy, Ząbkowicach Wałbrzychu czy Wrocławiu czy też Izby Przyjęć w Dzierżoniowie.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub szpitalnych spośród wszystkich świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, zatem ma on prawo leczyć się na terenie całego kraju.Odmowa udzielenia świadczenia z powodu tzw. "rejonizacji" stanowi naruszenie praw pacjenta. W sytuacji takiego naruszenia prawa, pacjent ma możliwość skierowania skargi do dyrektora zakładu, w którym doszło do odmowy udzielenia świadczenia, właściwego Oddziału NFZ, organu nadzoru nad zakładem lub do Rzecznika Praw Pacjenta.

 

 

środa, 20.2.2019 17:45
12
środa, 20.2.2019 09:00
wtorek, 19.2.2019 11:00
52
poniedziałek, 18.2.2019 11:00
18
niedziela, 17.2.2019 22:01
5
niedziela, 17.2.2019 21:35
4
sobota, 16.2.2019 19:00
11
piątek, 15.2.2019 22:14
3
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Tomograf3D
Tomograf3D
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Restauracja RETRO
Restauracja RETRO
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
KROS-SKI Bielawa
KROS-SKI Bielawa
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl