Kanalizacja w Piławie Dolnej i Nowiźnie

piątek, 5.7.2024 07:30 666 3

Na terenie Piławy Dolnej i części Nowizny wybudowana została kanalizacja sanitarna. Mieszkańcy tych miejscowości mają możliwość podłączenia swoich posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przyłączenie kolejnych gospodarstw domowych do nowej sieci, do czego serdecznie zachęcamy, pozwoli inwestorowi osiągnąć zaplanowany efekt ekologiczny, a mieszkańcom uniknąć uciążliwości związanych z restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi korzystania z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pracownikami Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie pod numerem telefonu: 74 832 20 73, 74 832 20 75. Zachęcamy również do występowania o warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, które są pierwszym niezbędnym dokumentem do wykonania przyłącza. Druki dostępnie są w siedzibie WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25A lub na stronie jednostki.

Budowa sieci jw. zrealizowana została przez Spółkę WiK w ramach następujących zadań:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej, wchodzącego w zakres projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

     

  • "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I", wchodzącego w zakres operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

UG Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

piątek, 05.07.2024 11:42
Mieszkańcy mają możliwość czy obowiązek podłączenia się do wybudowanej kanalizacji?...
piątek, 05.07.2024 18:29
Wg przepisów, nieruchomości korzystające z szamb mają obowiązek, ...
piątek, 05.07.2024 11:06
Wydaje mi się , że odpowiednie przepisy w tej materii...