Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

czwartek, 27.6.2024 14:50 4024 10

Raport o stanie gminy i ocena realizacji budżetu za ubiegły rok były najważniejszymi tematami dzisiejszej sesji Rady Gminy Dzierżoniów.

Wójt Gminy Dzierżoniów Marcin Pięt przedstawił Radzie "Raport o stanie gminy za rok 2023". Dokument powstał na podstawie danych przekazanych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów Urzędu Gminy.

Obszary, jakie zostały objęte analizą, to m.in. oświata, polityka społeczna i mieszkaniowa, kultura, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i finanse.

Radni wysłuchali sprawozdania wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Przedstawione zostały również opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, a także Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.

Wszystkie były pozytywne.

W głosowaniach radni jednogłośnie przyjęli m.in. uchwały: w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia Wójtowi Gminy Dzierżoniów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

UG Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (10)

Komentarze (9)

piątek, 28.06.2024 06:57
Bardzo trudno będzie temu człowiekowi usunąć smród i śmieci z...
Kit niedziela, 30.06.2024 17:54
Ona sołtysem a on wójtem i po sprawie
poniedziałek, 01.07.2024 18:41
Was?
Bartek piątek, 28.06.2024 23:11
gratulacje
piątek, 28.06.2024 07:47
Sami sobie za nasze kwiatki kupują
Rautor piątek, 28.06.2024 08:43
To przecież wotum zaufania dla poprzednich wójtów...
sobota, 29.06.2024 12:32
Już w urzędzie jest była dyrektorka ARMIR mowia ze...
Ka piątek, 28.06.2024 15:19
A wyników brak
Basia piątek, 28.06.2024 11:58
Gratuluję.