Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

piątek, 27.5.2022 09:45 3812 11

Raport o stanie gminy i ocena realizacji budżetu za ubiegły rok były najważniejszymi tematami minionej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 26 maja.

Po rozpoczęciu obrad przewodniczący Rady Grzegorz Powązka wraz z wójtem Markiem Chmielewskim wręczyli akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach Jackowi Dzwolakowi. Wójt poinformował również radnych o podziękowaniach mieszkańców z okręgów na terenie Ukrainy, do których dotarła pomoc humanitarna z gminy Dzierżoniów.

Następnie wójt przedstawił Radzie "Raport o stanie gminy za rok 2021". Dokument powstał na podstawie danych przekazanych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów Urzędu Gminy. Obszary, jakie zostały objęte analizą, to m.in. oświata, polityka społeczna i mieszkaniowa, kultura, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i finanse.

W kolejnym punkcie radni wysłuchali sprawozdania wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Przedstawione zostały również opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespołu w Wałbrzychu, a także opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. Wszystkie były pozytywne.

W głosowaniach radni jednogłośnie przyjęli uchwały: w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia Wójtowi Gminy Dzierżoniów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Podczas sesji Rada przyjęła też kilka innych uchwał, m.in. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, czy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879D w Jędrzejowicach".

UG Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (11)

Komentarze (11)

tubylec poniedziałek, 13.06.2022 01:57
poziom komentarzy sięga dna, żeby coś napisać trzeba mieć coś...
Piławka sobota, 28.05.2022 18:21
Boże wyzwól nas już od rządów tego nauczyciela i jego...
niedziela, 29.05.2022 15:46
Oddaj władzę Rydzykowi albo pismendzie z Pieszyc.
Mościskowianie. niedziela, 29.05.2022 21:42
Wy macie chociaż jako takie drogi.Nasz okręg od 20 POnad...
poniedziałek, 30.05.2022 19:42
Pismenda teraz przyznaje się do Mościska .Poszczuć go tam psami
wtorek, 31.05.2022 14:05
Urzędas dalej uprawia hejt w internecie zamiast pracować.
piątek, 27.05.2022 13:25
POparcie wyższe jak za Jaruzela.=100%Tak dalej .
piątek, 27.05.2022 14:49
E tam, Kaczor ma 150 % poparcia jak Putin !
Ania piątek, 27.05.2022 12:43
Gratulacje!
piątek, 27.05.2022 11:48
PRZECIEŻ W TYM "KOLEKTYWIE" NIE MOŻE BYĆ INACZEJ - CZY...
piątek, 27.05.2022 20:59
Zbędne stanowisko i tej rady