Jednogłośne absolutorium dla Jarosława Tyńca wójta Gminy Łagiewniki

czwartek, 24.6.2021 17:30 4543 12

Raport o stanie gminy i ocena realizacji budżetu za ubiegły rok 2020 to były najważniejsze tematy XXXVIII czerwcowej sesji Rady Gminy Łagiewniki. Posiedzenie odbyło się w czwartek 24 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach. O godz. 13:00 posiedzenie otworzyła Dobromiła Szachniewicz Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki, która na wstępie powitała radnych, wójta, zastępcę wójta, skarbnika Gminy, sołtysów, kierowników jednostek samorządowych i gości.

Sesja przebiegała według zatwierdzonego porządku obrad, a najważniejsze punkty to:
• Raport o stanie Gminy Łagiewniki za rok 2020, który przedstawił Jarosław Tyniec, wójt Gminy Łagiewniki oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta Gminy Łagiewniki.
• Ocena wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2020 r. oraz omówienie przez wójta Gminy Łagiewniki sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
• Wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez wójta Gminy sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2020 rok, wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki i sprawozdania finansowego za 2020 rok odczytanej przez radnego Tomasza Roszaka, zastępcę przewodniczącej Rady Gminy.
• Wysłuchanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Łagiewniki przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Piotra Adama Tadeusiaka oraz wysłuchanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej odczytanej przez radnego Marka Milewskiego, zastępcę przewodniczącej Rady Gminy.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta Gminy Łagiewniki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy jednogłośnie podjęli uchwały.

Po głosowaniu i uzyskanym absolutorium wójt Jarosław Tyniec zabrał głos i powiedział: - Dziękuję Radzie Gminy Łagiewniki za wotum zaufania i udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020. Ubiegły rok był dla Gminy Łagiewniki bardzo dobry pod względem zrealizowanych inwestycji i pozyskanych środków zewnętrznych. Uzyskane wyniki to efekt dobrej współpracy z radnymi, sołtysami oraz pracy wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Za Państwa zaangażowanie i współpracę bardzo dziękuję. Bieżący rok 2021 jest równie intensywny i wymaga dużego zaangażowania w realizację planów. Przed nami kolejne inwestycje i ważne zadania dla mieszkańców Gminy Łagiewniki.

Po wystąpieniu wójt otrzymał od obecnych na sesji gratulacje, kwiaty i gromkie brawa. W przerwie sesji był czas na słodki poczęstunek i zrobienie pamiątkowych zdjęć.

W dalszej części Sesji trwała dyskusja i głosowania nad uchwałami zgodnie z porządkiem obrad.

Tadeusz Szot

Przeczytaj komentarze (12)

Komentarze (12)

Obserwator sobota, 26.06.2021 02:56
Ból czterech liter u niektórych osób COŚ WSPANIAŁEGO Hahahaha. Tak...
zniesmaczona piątek, 02.07.2021 09:33
Po pierwsze pamiętaj, że te nieudaczne buraki też mają prawo...
autor piątek, 25.06.2021 23:11
co poniektórzy pozielenieli z zazdrości tylko tak naprawdę nie wiem...
piątek, 25.06.2021 12:48
Prawdziwe sesje rady są w Łagiewnikach na polwiejskiej potem to...
Hehe sobota, 26.06.2021 08:08
Widać jesteś ich przewodniczącym...
piątek, 25.06.2021 09:17
sPO KO -jne rozdawnictwo stanowisk , wszelkie absolutoria , jednomyślność,...
tak to jest piątek, 25.06.2021 10:03
jak to było... psy szczekają, a karawana jedzie dalej... ale...
jurek piątek, 25.06.2021 10:45
a gdzie tam widzisz kolegów ?
wieś się bawi piątek, 25.06.2021 05:11
Komisje, rady narady i porady...
;/ piątek, 25.06.2021 08:39
i radni bezradni
M piątek, 25.06.2021 07:36
Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. Gratulacje Panie Wójcie :)
Obserwator piątek, 25.06.2021 03:21
Szczere gratulacje Panie Wójcie