komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

środa, 28 lipca 2021

Aidy, Marceli

Jednogłośne absolutorium dla Jarosława Tyńca wójta Gminy Łagiewniki

czwartek, 24.6.2021 17:30 , komentarze: 12 , odsłony: 3700
kategorie artykułu:

Raport o stanie gminy i ocena realizacji budżetu za ubiegły rok 2020 to były najważniejsze tematy XXXVIII czerwcowej sesji Rady Gminy Łagiewniki. Posiedzenie odbyło się w czwartek 24 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach. O godz. 13:00 posiedzenie otworzyła Dobromiła Szachniewicz Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki, która na wstępie powitała radnych, wójta, zastępcę wójta, skarbnika Gminy, sołtysów, kierowników jednostek samorządowych i gości.

Sesja przebiegała według zatwierdzonego porządku obrad, a najważniejsze punkty to:
• Raport o stanie Gminy Łagiewniki za rok 2020, który przedstawił Jarosław Tyniec, wójt Gminy Łagiewniki oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta Gminy Łagiewniki.
• Ocena wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2020 r. oraz omówienie przez wójta Gminy Łagiewniki sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
• Wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez wójta Gminy sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2020 rok, wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki i sprawozdania finansowego za 2020 rok odczytanej przez radnego Tomasza Roszaka, zastępcę przewodniczącej Rady Gminy.
• Wysłuchanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Łagiewniki przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Piotra Adama Tadeusiaka oraz wysłuchanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej odczytanej przez radnego Marka Milewskiego, zastępcę przewodniczącej Rady Gminy.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta Gminy Łagiewniki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy jednogłośnie podjęli uchwały.

Po głosowaniu i uzyskanym absolutorium wójt Jarosław Tyniec zabrał głos i powiedział: - Dziękuję Radzie Gminy Łagiewniki za wotum zaufania i udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020. Ubiegły rok był dla Gminy Łagiewniki bardzo dobry pod względem zrealizowanych inwestycji i pozyskanych środków zewnętrznych. Uzyskane wyniki to efekt dobrej współpracy z radnymi, sołtysami oraz pracy wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Za Państwa zaangażowanie i współpracę bardzo dziękuję. Bieżący rok 2021 jest równie intensywny i wymaga dużego zaangażowania w realizację planów. Przed nami kolejne inwestycje i ważne zadania dla mieszkańców Gminy Łagiewniki.

Po wystąpieniu wójt otrzymał od obecnych na sesji gratulacje, kwiaty i gromkie brawa. W przerwie sesji był czas na słodki poczęstunek i zrobienie pamiątkowych zdjęć.

W dalszej części Sesji trwała dyskusja i głosowania nad uchwałami zgodnie z porządkiem obrad.

Tadeusz Szot

 

Wasze komentarze

Widać jesteś ich przewodniczącym...
sobota, 26.06.2021 08:08 autor: Hehe
jak to było... psy szczekają, a karawana jedzie dalej... ale...
piątek, 25.06.2021 10:03 autor: tak to jest
a gdzie tam widzisz kolegów ?
piątek, 25.06.2021 10:45 autor: jurek
Komisje, rady narady i porady...
piątek, 25.06.2021 05:11 autor: wieś się bawi
i radni bezradni
piątek, 25.06.2021 08:39 autor: ;/
Szczere gratulacje Panie Wójcie
piątek, 25.06.2021 03:21 autor: Obserwator
środa, 7.7.2021 09:00
91
czwartek, 1.7.2021 08:00
12
czwartek, 17.6.2021 14:00
111
piątek, 28.5.2021 17:05
6
sobota, 1.5.2021 14:02
4
wtorek, 23.2.2021 13:00
10
środa, 27.1.2021 12:00
58
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie