Jaki program ma Andrzej Dyszewski - kandydat na burmistrza Bielawy?

czwartek, 22.2.2024 22:09 5126

Szanowni Mieszkańcy Bielawy,

Z wielką radością kieruję do Was te słowa. Jako kandydat na burmistrza Bielawy w tegorocznych wyborach samorządowych, chciałbym podzielić się z Wami moją wizją dla naszego pięknego miasta i przedstawić swój program, który obejmuje szereg działań mających na celu rozwój naszej społeczności oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Zatrzymanie ucieczki ludności z Bielawy do innych miejscowości, poprzez:

1.    Stworzenie przyjaznych warunków do powstawania nowych firm i miejsc pracy.

2.    Wsparcie organizacyjne do powołania w Bielawie filii uczelni wyższej.

3.    Wejście miasta w rządowy program mieszkaniowy.

4.    Ożywienie Placu Wolności w centrum handlowo-kulturalne.

5.   Wsparcie działań mających na celu wzmacnianie pozycji szkół (poprawa bezpieczeństwa wokół szkół).

6.    Nowa, wyższa jakość usług turystycznych na terenie miasta.

7.    Wizerunkowe uporządkowanie i ujednolicenie miasta.

8.    Poprawę jakości i ilości komunikacji masowej i jej obsługi w mieście.

 Wzmocnienie patriotyzmu lokalnego oraz integracja mieszkańców miasta, poprzez:

1.        Zwiększenie lokalnej oferty kulturalnej dla mieszkańców w różnym wieku.

2.        Wzmocnienie działań w przestrzeni sportowej miasta.

3.        Tworzenie budżetów obywatelskich dla części miasta i rad „osiedli”.

4.        Tworzenie miejsc spotkań i aktywności różnego typu dla seniorów.

5.        Tworzenie osiedlowych klubów młodzieżowych.

6.        Wspieranie wspólnototwórczych działań parafii, stowarzyszeń i fundacji.

7.        Stworzenie miejskiego funduszu do wspierania oddolnych inicjatyw obywateli.

8.        Zmiana formuły reprezentowania miasta na zewnątrz.

9.        Zmiana formuły współpracy organów miasta ze stowarzyszeniami i klubami.

Zdecydowana i szybka poprawa stanu technicznego miasta, poprzez:

1.        Racjonalna – planowa modernizacja części miasta.

2.        Dbałość o obiekty budowlane będące w zasobach miasta, a także wspieranie inicjatyw społecznych w tym zakresie.

3.        Odzyskanie przez miasto obiektów, które od dłuższego czasu są zaniedbane.

4.        Zmianę funkcji większości lokali usługowych w części reprezentacyjnej miasta.

5.        Systematyczne remonty wszystkich części miasta - także tych peryferyjnych.

6.        Wytyczenie strategicznych inwestycji dla miasta na najbliższe 10 lat.

7.        Stworzenie funduszu remontowego dla obiektów prywatnych na terenie miasta.

8.        Zmianę sposobu działania instytucji miejskich i pracujących w nich urzędników.

Wzmocnienie roli miasta jako centrum o znaczeniu regionalnym, poprzez:

1.        Poczynienie starań o konsolidację działań lokalnych wspólnie z okolicznymi miastami (Pieszyce, Dzierżoniów) oraz okolicznymi gminami.

2.        Zwiększenie aktywności miasta w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego _ poszerzenie zakresu działania.

3.        Zwiększenie aktywności miasta w dolnośląskich i krajowych organizacjach.

4.        Organizacja spotkań i konferencji samorządowych o znaczeniu regionalnym.

5.        Podjęcie stałej współpracy z bielawianami, którzy migrowali z miasta.

6.        Organizacja corocznych spotkań bielawian z całego świata podczas Dni Bielawy.

7.        Organizacja Dni Bielawy promujących miasto w kilku aglomeracjach polskich.

8.        Organizacja Dni Bielawy promujących miasto poza granicami kraju.

Wierzę, że nasze działania przyczynią się do dalszego rozwoju Bielawy oraz poprawy jakości życia wszystkich jej mieszkańców. Osoby chętne zapraszam do wsparcia mojej kampanii wyborczej zarówno finansowo, jak i w ramach wolontariatu. Szczegółowe informacje o mnie oraz dane kontaktowe znajdą Państwo na STRONIE TUTAJ 

Z poważaniem,

Andrzej Dyszewski

Posłuchaj także PODCASTU TUTAJ