Jak zarabiać na pisaniu esejów za granicą: lista kontrolna dla studentów

piątek, 3.4.2020 15:49 1009

W wielu krajach zachodnich praca twórcza jest podstawą oceny samokształcenia studentów. Szczególnie daleko w tej dziedzinie posunęli się Amerykanie, którzy piszą eseje na różne tematy na każdym uniwersytecie czy w college'u. Ta forma pracy pisemnej pomaga wykładowcom dokładniej ocenić wiedzę studenta i jego postępy w nauce, a student może doskonalić swoje umiejętności wypowiadania się na piśmie.

Jednak nie dla każdego taka praca domowa jest łatwa do napisania. Aby przygotować esej, należy przeprowadzić poważne badania, a następnie sformułować swój punkt widzenia na przedstawiony problem. Zajmuje to dużo czasu, którego z powodu różnych okoliczności zawsze brakuje. W tym przypadku studenci (zwłaszcza cudzoziemcy) udają się do kompromisu, zamawiając eseje na specjalnych stronach internetowych.

Jak zarabiać na esejach

Aby utalentowany eseista zaczął zarabiać, musi on znaleźć klientów. Nie na każdym uniwersytecie można pomagać kolegom za pieniądze. Na wielu uniwersytetach może to skutkować problemami z wykładowcami, a nawet skreśleniem z listy studentów. Niemniej jednak zdalna praca dla firmy świadczącej usługi pisania esejów, takiej jak samedayessay.com, jest dopuszczalną opcją. Co więcej, platformy takie nieustannie poszukują „świeżych” autorów, czyli utalentowanym studentom nie będzie trudno o taką pracę dorywczą.

Zalety pisania esejów są oczywiste:

  • stały, stabilny przepływ klientów;
  • pełna przejrzystość podatkowa pracy;
  • możliwość pracy w dogodnym czasie;
  • samodzielna kontrola ilości pracy;
  • ciekawa i poszukiwana praca, która przynosi korzyść innym.

Dla wielu odpowiedzialnych studentów praca nad pisaniem eseju staje się dochodowym hobby, które pozwala im uzyskać niezależność finansową. Jednocześnie doskonalone są ich umiejętności pisania i mówienia, co ma pozytywny wpływ na ogólną wydajność. Taka praca dorywcza staje się katalizatorem udanego uczenia się i pomaga przezwyciężyć trudności w opanowaniu nowej wiedzy.

Jakie dochody przynosi pisanie esejów?

Najważniejszym pytaniem dotyczącym początkujących autorów jest to, ile można zarobić na pracy eseisty. W rzeczywistości nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy od wytrwałości, liczby wolnych godzin pracy i jakości gotowych materiałów.

W celu wstępnej oceny można przyjąć następujące liczby:

  • mały esej zawierający do 275 słów kosztuje 20 USD;
  • jeśli zadanie jest wykonywane w trybie pilnym (w ciągu 12-24 godzin) – koszt wzrośnie o kolejne 10 dolarów;
  • Zakres usług można rozszerzyć o prezentacje lub raporty, których cena jest o 50-70% wyższa.

Innymi słowy, każdy dodatkowy wysiłek autora przekłada się na zwiększenie jego wynagrodzenia. Jeśli student właściwie rozdzieli czas nauki i pracy, może wówczas osiągnąć dość wysoki poziom dochodu, który w pełni pokryje koszt życia w obcym kraju. Ta praktyka jest bardzo rozpowszechniona wśród odnoszących sukcesy studentów, którzy mają talent pisarski. Jeśli należysz do tej kategorii i jeszcze nie próbowałeś swoich sił w eseju, powinieneś to zrobić jak najszybciej. Powodzenia!