Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył?

wtorek, 21.3.2017 10:00 1487 0

II Międzynarodowa Konferencja Oligofrenopedagogów z Czech i Polski odbyła się w dniach 17-19 marca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej.

W konferencji uczestniczyli pedagodzy z piławskiego Ośrodka i ze Szkoły Specjalnej w Lanskroun w Czechach. Współpraca tych dwóch placówek trwa od ośmiu lat. W tym czasie wspólne zajęcia w obu krajach były przygotowywane przede wszystkim dla uczniów. W ubiegłym roku po raz pierwszy odbyła się konferencja, w trakcie której swoje doświadczenia i metody pracy mogli omówić olinofrenopedagodzy.

Pierwszego dnia tegorocznej konferencji pedagodzy zostali zaproszeni do Przedszkola Montessori we Wrocławiu, gdzie podzieleni na grupy uczestniczyli w zajęciach obserwując pracę własną dzieci. Natomiast kolejnego dnia w siedzibie SOSW w Piławie Górnej odbyła się rada szkoleniowa, którą poprowadziła Agnieszka Arkusińska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczestnicy zastanawiali się „Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył?”.

Goście z Czech nie tylko uczestniczyli w zajęciach merytorycznych. W trakcie pobytu we Wrocławiu obejrzeli panoramę miasta i okolicy ze szczytu Sky Tower oraz zwiedzili Rynek.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)