Izabela Piwko-Zadrożna Kandydatka do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

czwartek, 28.3.2024 22:01 633

Izabela Piwko- Zadrożna - „Działam bo lubię, działam bo chcę, działam bo to ma sens” - to od lat moje motto.

Z Dzierżoniowem związana jestem od urodzenia. Jestem osobą aktywną, gotową w pełni wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności.

Jestem absolwentkę Uniwersytetu Ekonomicznego oraz studiów podyplomowych w dziedzinie Rachunkowości i Kontroli Finansowej, posiadam certyfikat Master of Business Administration na UE we Wrocławiu oraz liczne kursy i szkolenia związane z profesjonalną ścieżką zawodową. Brałam udział w opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju dla Dzierżoniowa. Obecnie pełnię funkcję dyrektora oddziału banku, jestem aktywną członkinią Rady Kobiet i Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina- Bezpieczny Powiat. 

Od 2014 jestem radną Dzierżoniowskiej Rady Powiatu; w pierwszej kadencji przewodniczyłam Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz byłam członkinią Komisji Rewizyjnej. Obecnie pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Rady Powiatu. 

Efekty pracy kończącej się VI Kadencji są widoczne przede wszystkim dla mieszkańców całego Powiatu w postaci chociażby wyremontowanych dróg, wybudowanych chodników, inwestycji w NZOZ Szpital Powiatowy w celu poprawy jakości usług i wzrostu bezpieczeństwa pacjentów. Wyremontowano i doposażano powiatowe placówki oświatowe w celu poprawy warunków kształcenia. Zrealizowano prace remontowe mieszkań przeznaczonych na  całodobowe schronienie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz programy organizacji i tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej a także dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami, 

Jako Klub Obywatelski Blok Samorządowy na początku kadencji złożyliśmy wniosek do Zarządu Powiatu w którym przedstawiliśmy nasze propozycje, o które konsekwentnie zabiegaliśmy przez 5 lat. 

Zrealizowano wiele inwestycji i ambitnych przedsięwzięć, a jednocześnie na koniec kadencji zlikwidowano zadłużenie powiatu spłacając ostatnią ratę kredytu w grudniu 2023. Dzięki temu budżet powiatu pozostawiony jest w dobrej kondycji bez potrzeby  ograniczania wydatków na inwestycje. Taka sytuacja zapewnia dalszy jego rozwój.

Jako bezpartyjna kandydatka, wierzę we wspólną pracę na rzecz wspólnego  dobra. 

Z determinacją zamierzam kontynuować swoje zaangażowanie w tworzenie spójnej wizji powiatu, koncentrując się na bezpieczeństwie, rozwoju gospodarczym i racjonalnym wykorzystywaniu środków. Moim priorytetem jest wspieranie inwestycji w Szpitalu Powiatowym, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz stworzenie perspektyw rozwoju dla młodzieży. 

Jeśli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem, z dumą i z pasją będę reprezentować mieszkańców w kolejnej kadencji.

 

Materiał sfinansowany ze środków KW OBS