komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

poniedziałek, 28 września 2020

Waclawa, Tymona

Informacja o bonifikatach

środa, 9.10.2019 11:22 , komentarze: 0 , odsłony: 731
kategorie artykułu:

Informacja w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Na podstawie Zarządzenia nr 482 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego 2019 r. poz. 5386) Starosta Dzierżoniowski udziela, na wniosek, bonifikaty w wysokości 70% od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w prawo własności tych gruntów osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku wniesienia tej opłaty do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w prawo własności tych gruntów jest złożenie pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty.
Bonifikata nie przysługuje:

osobom, których prawo własności budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych nabytych w drodze następstwa prawnego nie zostało ujawnione w księdze wieczystej,

osobom, które posiadają zadłużenie wobec Gminy Miejskiej Dzierżoniów z tytułu należności, tj. podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego gruntu stanowiących dochód budżetu Miasta Dzierżoniowa,

osobom, które posiadają zadłużenie wobec Skarbu Państwa z tytułu należności, tj. użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego dochód Skarbu Państwa.

Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zostało doręczone właścicielowi po dniu 31 grudnia 2019 roku, zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w 2020 roku może on zgłosić właściwemu organowi do dnia 1 lutego 2020 roku. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości 70%.

Osoby, które wniosły już opłatę jednorazową mogą się zwrócić o ponowne jej obliczenie, jeśli spełniają jeden z ww. warunków.
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Wasze komentarze

wczoraj, 20 godz temu
piątek, 25.9.2020 21:01
piątek, 25.9.2020 12:30
53
piątek, 25.9.2020 12:00
1
piątek, 25.9.2020 10:10
piątek, 25.9.2020 09:25
czwartek, 24.9.2020 17:04
czwartek, 24.9.2020 08:45
12
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ