Ilu uchodźców z Ukrainy przebywa w powiecie dzierżoniowskim?

piątek, 24.2.2023 09:00 11881

Na dzień 27.04.2022 r. w powiecie przebywało 920 osób. Na dzień 24.05.2022 r. w powiecie przebywało 828 osób. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy (24 lutego 2023 r.), to przebywa obecnie 449 osób.

Obywatele Ukrainy przebywają w miejscach instytucjonalnych czasowego zakwaterowania w powiecie. Jeżeli chodzi o dzieci to 3/4 uczęszcza do szkół bądź ma zdalne nauczanie. 3/4 dorosłych obywateli Ukrainy, którzy przybyli na nasz teren, podjęło pracę.