Gmina Dzierżoniów: zakończenie prac melioracyjnych

wtorek, 23.11.2021 07:45 394 0

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych jest jednym z głównych warunków, za pomocą których obszary wiejskie są chronione, ulepszane i prawidłowo kształtowane. Dlatego podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym roku prowadzone były prace polegające na konserwacji rowów melioracyjnych.

Projekt obejmował konserwację rowów o łącznej długości 4132 mb zlokalizowanych w Tuszynie, Kiełczynie i Włókach. W ramach robót wykoszono i wycięto samosiejki drzew i krzewów, a na wskazanych rowach przeprowadzono mechaniczne odmulanie.

Na realizację przedsięwzięcia pn. "Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2021 r." nasza gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 31 472,00 zł, co stanowiło prawie połowę wartości całego przedsięwzięcia.

Całkowita wartość zadania wyniosła 62 945,00 zł.

UG Dzierżoniów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)