komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

niedziela, 20 września 2020

Filipiny, Eustachego

Gmina Dzierżoniów: przedłużenie terminu naboru wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców

niedziela, 2.8.2020 19:00 , komentarze: 1 , odsłony: 311
kategorie artykułu:

Informujemy, że został przedłużony termin składania wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy do wymiany starych kotłów opalanych paliwem stałym lub biomasą na ekologiczne źródło ogrzewania do 31 sierpnia 2020 r.

W odróżnieniu do lat poprzednich nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania dofinansowania. Obecnie o dofinansowanie ubiegać się mogą tylko osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej.

Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie dotacji, w wyżej wskazanym terminie w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów. Formularz wniosku o udzielenie dotacji można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Dofinansowanie przyznawane będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2020.

Dofinansowanie przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów poniesionych na zakup nowego ekologicznego źródła ciepła tj.: kocioł gazowy, kocioł na lekki olej opałowy, piec zasilany prądem elektrycznym, kocioł na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujący się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 2 000 zł.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, posiadającymi tytuł prawny do lokalu mieszkalnego z wyłączeniem lokali mieszkalnych w domu jednorodzinnym, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie;
 • osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami, ale nie prowadzące działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym z wyłączeniem lokali mieszkalnych domu jednorodzinnym, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, posiadające do niego tytuł prawny;
 • wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały określone w załączniku do uchwały nr XLVIII/320/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji, zmienionej uchwałą Nr XIX/125/20 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2020 r.

W przypadku instalowania kotłów na paliwo stałe lub biomasę, muszą to być kotły 5 klasy, posiadające certyfikat potwierdzający, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, wydany przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację. Według aktualnego stanu wiedzy, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, do wydawania stosownych certyfikatów posiadają:

 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze,
 • Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa - Laboratorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych, ul Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
 • Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa - Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej, ul. Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
 • Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa - Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Małeckiego 29, 60-706 Poznań.
 • "THERMO-TECH" Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków.

Dokumenty do pobrania:

 1. zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji:
 2. wniosek o udzielenie dotacji,
 3. zgoda współwłaścicieli nieruchomości,
 4. wniosek o rozliczenie dotacji,
 5. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla wnioskodawców i współwłaścicieli nieruchomości).

UG Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

piątek, 18.9.2020 15:30
piątek, 18.9.2020 15:25
piątek, 18.9.2020 15:20
piątek, 18.9.2020 15:08
4
piątek, 18.9.2020 12:38
2
wtorek, 15.9.2020 16:56
wtorek, 15.9.2020 16:21
wtorek, 15.9.2020 16:18
poniedziałek, 14.9.2020 16:56
1
poniedziałek, 14.9.2020 16:38
4
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie