Gmina Dzierżoniów: oświata głównym tematem sesji

wtorek, 2.11.2021 08:15 1330 2

Najważniejszym punktem obrad październikowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów był raport z działalności gminnych placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Posiedzenie odbyło się w czwartek 28 października.

Dokument przedstawiła Krystyna Skowrońska z Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów. W swojej prezentacji przybliżyła również najciekawsze projekty i przedsięwzięcia realizowane w gminnych szkołach na przestrzeni minionego roku szkolnego.

Radni przyjęli ponadto kilka uchwał, m.in. w sprawie określania stawek w podatku od nieruchomości, powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów i nadania jej statutu, czy zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych dla gminy Dzierżoniów na lata 2022-2025.

W kolejnych punktach Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów oraz Wójt Gminy Dzierżoniów przedstawili informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 r.

Radni rozmawiali również o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy. Przedstawiono m.in. opinię prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie dotyczącą planowanego na rok 2021 zapotrzebowania w zakresie miejsc wykonywania kary ograniczeń wolności oraz informację Dyrektora Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie o możliwości wykonywania pracy przez skazanych.

UG Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

piątek, 05.11.2021 16:14
W tej gminie mogą wszystko.Wjazd i wyjazd z Biedronki to...
Praca dla młodych wtorek, 02.11.2021 17:10
Emeryci dostają 13stki , 14stki . Kobieta ze zdjęcia widać...