Gmina Bielawa zdobyła 7.500.000 zł dotacji na wymianę "kopciuchów" w budynkach wielorodzinnych

środa, 23.11.2022 07:30 137 0

18 listopada 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z informacją, iż Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła wniosek Gminy Bielawa o udzielenie dotacji w kwocie 7.500.000 zł na realizację programu "Ciepłe mieszkanie".

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. 

„Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a nawet przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. 

Program „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 r. programu „Czyste Powietrze” i kolejny krok w szeregu działań, których efektem ma być poprawa stanu powietrza w Polsce. Jest on dedykowany dla osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. 

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. Może to być 30 %, 60 % lub nawet 90 % kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu. 

Szczegółowe informacje na temat programu "Ciepłe mieszkanie" można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. https://www.gov.pl/.../ruszyl-nabor-dla-gmin-w-nowym...

Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 3.7 - "Systematyczne ograniczanie na terenie Gminy niskiej emisji", zapisanym w Strategii Rozwoju Gminy Bielawa. Kolejne informacje już wkrótce.

UM Bielawa

Dodaj komentarz

Komentarze (0)