Gala Talentów w Dzierżoniowie

czwartek, 13.6.2024 18:50 3103 1

Od kilku lat Dzierżoniów wyróżnia i nagradza utalentowanych sportowców i mieszkańców wpływających na rozwój sportu. W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrody za działalność kulturalną. Skąd pomysł? Wystarczy spojrzeć na dokonania mieszkańców.

Pierwsza Dzierżoniowska Gala Talentów odbyła się 13 czerwca. Nagrody przyznano w ośmiu kategoriach. Oprócz satysfakcji zwycięzcy mają także nagrody finansowe w wysokości od 1 tys. do 3 tys. zł.

Zwycięzcy pierwszej Dzierżoniowskiej Gali Talentów

Twórczość literacka, plastyczna, muzyczna, teatralna, fotograficzna, filmowa, choreograficzna

Roman Mrozowski to artysta wszechstronny i wielkoformatowy, nie tylko ze względu na rozmiar swoich prac. Jego murale to niezwykła, kolorowa część naszego miasta, dzięki którym Dzierżoniów coraz bardziej nastraja pozytywnie. Szare niegdyś fragmenty przestrzeni miejskiej dzięki obrazom Romana Mrozowskiego stają się częstym miejscem spacerów dzierżoniowian, a nawet grupowych wycieczek. Idealnie barwne, skłaniające do refleksji i wzruszające prace na stałe wpisały się w krajobraz naszego miasta.

Upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii, filmu oraz popularyzacji wiedzy o kulturze

Paulina Lenda - wokalistka, autorka tekstów i muzyki. Pochodzi ze Świdnicy, śpiewa od kilkunastu lat. Od ponad 9 lat jest instruktorem grupy wokalnej, działającej przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Autorskie Studio Piosenki to zdecydowanie jej dziecko. Podczas zajęć dzieci i młodzież doskonalą emisję głosu, pracują nad interpretacją piosenek, uczą się świadomej interpretacji wykonywanego utworu i kreowania swojej scenicznej osobowości. Produktem finalnym są liczne wspólne tematyczne koncerty, nagrania studyjne, udział w festiwalach i koncertach, .in. „Hymny męskiego grania”, „Mistrzowie Pióra, czyli Piękne Piosenki Polskie” czy „Utwory Dawida Podsiadło”. Na co dzień Paulina Lenda zajmuje się autorską twórczością muzyczną, a jej pasją jest upowszechnianie muzyki i zarażanie nią innych.

Działalność twórcza i artystyczna stowarzyszeń i zespołów społeczno-kulturalnych

Stowarzyszenie Paradox założone przez młodych mieszkańców naszego miasta - Julię Stawską i Kubę Ciąpałę - prowadzi w Dzierżoniowie szkołę tańca Paradox. To w sumie osiem zespołów tanecznych, reprezentujących różne grupy wiekowe i różne style taneczne. To m.in. Paradox (młodzież 13+), Paradoxale (dzieci 7-10lat), Paradox OLD (rodzice 30+), Paradoksik (przedszkolaki), Paradox Junior (młodzież 10+), Paradox Minionki (dzieci 6-10lat) oraz High-heels czyli taniec na szpilkach.

Wydarzenie kulturalne roku

Future Pace Battle to projekt stworzony w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury którego pomysłodawca był Jakub Ciąpała. Jego idea polega na łączeniu pokoleń poprzez taniec. Impreza tylko podczas pierwszej edycji zgromadziła ponad 800 uczestników z całej Polski oraz 10 krajów Europy. W kolejnych latach międzynarodowa impreza taneczna gromadziła kilka tysięcy tancerzy i publiczności. Goście Future Pace Battle to najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie czyli hip-hop dance w Europie. Dziś Future Pace Battle to bez wątpienia jedna z największych imprez tanecznych w Polsce oraz Europie.

Szkolna twórczość artystyczna

Alicja Karwat ma 9 lat jest uczennicą klasy 2 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dzierżoniowie. Śpiewa od 6 roku życia. Od dwóch lat kształci swój talent wokalny w Studio Piosenki i Tańca "Fart". Do tej pory brała udział w licznych konkursach wokalnych krajowych i międzynarodowych, odnosząc sukcesy.

Całokształt działalności na rzecz Dzierżoniowski Ośrodek Kultury (DOK)

Teatr Kątem - działa w Dzierżoniowie 26 lat. Ponad ćwierć wieku na scenie to wiele wzruszeń, przeżyć, jakich dostarczali nam aktorzy-amatorzy podczas spektakli, monodramów, czy konkursów recytatorskich. To 40 premier, których nie zatrzymał nawet koronawirus - teatr działał także zdalnie w czasie pandemii. Dwie i pół dekady działalności Teatru Kątem w pejzażu kulturalnym Dzierżoniowa przyniosło wiele pozytywnych zmian otwierających mieszkańców naszego miasta na sztukę sceniczną i kształtujących ich wrażliwość estetyczną.

Osiągnięcie artystyczne roku 2023

Sylwia Mużyło-Bajsarowicz ukończyła Liceum Plastyczne we Wrocławiu oraz studia artystyczne na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Laureatka prestiżowego konkursu fundacji Tadeusza Kulisiewicza. Otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne. Dzieła artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W twórczości Sylwii Mużyło-Bajsarowicz dominuje malarstwo figuratywne, głównie olejne. Zajmuje ją przede wszystkim człowiek i jego otoczenie.

Mecenas kultury

Mateusz Cegiełka – kocha muzykę, ale jazz to jego pasja! Mateusz Cegiełka od ponad 8 lat promuje, upowszechnia i popularyzuje muzykę jazzową w Dzierżoniowie. Realizuje liczne projekty muzyczne, wspiera artystów jazzowych ich działalność koncertową. Jego misją jest pokazanie rozwoju sztuki muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z muzyką jazzowa i gatunkami jej pokrewnymi. Jego działalność jest kontynuacją jazzowych tradycji Dzierżoniowa, które miały swój początek w końcówce lat 50. Jest założycielem i prezesem stowarzyszenia Jazzowy Pegaz, które realizuje projekt „Jazzowe czwartki”, obchody Światowego Dnia Jazzu w Dzierżoniowie oraz Zaduszek Jazzowych.

Członkowie komisji konkursowej:
- Karolina Gawor pracownik Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
- Regina Walendowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie)
- Sylwia Waindok- dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie)
- Sebastian Maniak- członek komisji
- Piotr Reczek - (przedstawiciel nieformalnej grupy młodzieżowej „Sfera").

 UM Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

co? wtorek, 18.06.2024 16:24
Skład jury powalający