komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

czwartek, 29 października 2020

Euzebii, Wioletty

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

piątek, 18.9.2020 15:30 , komentarze: 0 , odsłony: 290
kategorie artykułu:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadza analizę zapotrzebowania na poszczególne kierunki wsparcia pod kątem przygotowania Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Ogłoszony został już nabór wstępnych propozycji projektów.
Zachęcamy dzierżoniowskich przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu do zgłaszania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego swoich potrzeb. Fiszkę zgłoszeniową można pobrać:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/fundusz-sprawiedliwej-transformacji/nabor/

CZYM JEST FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI?

Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska zaprezentowała założenia projektu Europejskiego Zielonego Ładu, w którym opisała plan działań nowej polityki wzrostu dla Europy. Opiera się ona na celach klimatycznych i środowiskowych oraz na procesach partycypacyjnych, w ramach których miasta i regiony wspólnie angażują się w walkę ze zmianą klimatu, i w ochronę środowiska.

Zgodnie z głównym celem, jakim jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, Komisja Europejska przedstawiła w styczniu projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustanawiający Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Umożliwi on wspieranie finansowe terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i zapobieganie narastaniu dysproporcji regionalnych w poziomie życia społeczno-gospodarczego.

Subregion wałbrzyski jest jednym z trzech, poza Śląskiem i wschodnią częścią Województwa Wielkopolskiego, obszarów rekomendowanych do wsparcia przez Komisję Europejską. Tym samym znalazła się w nim ziemia dzierżoniowska.

JAKIE PROJEKTY BĘDĄ MOGŁY ZOSTAĆ DOFINANSOWANE?

Fundusz będzie wspierał dywersyfikację gospodarczą i restrukturyzację objętych finansowaniem regionów. Oznacza to wsparcie w:

 •  inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;
 • inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;
 • inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii;
 • inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych (w tym dekarbonizacja transportu);
 • inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową;
 • inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie;
 • inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;
 • podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników;
 • pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy;
 • aktywne włączanie osób poszukujących pracy;
 • inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP ;
 • inwestycje w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

FORMA SKŁADANIA WSTĘPNEJ PROPOZYCJI PROJEKTU:

Wnioskodawca może złożyć wstępną propozycję projektu wyłącznie w formie fiszki zgłoszeniowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres FST@dolnyslask.pl (propozycji projektów nie należy składać w formie papierowej).

 

Wasze komentarze

wczoraj, 17 godz temu
6
wczoraj, 18 godz temu
1
wczoraj, 18 godz temu
1
wtorek, 27.10.2020 16:30
wtorek, 27.10.2020 13:18
wtorek, 27.10.2020 12:45
wtorek, 27.10.2020 12:00
wtorek, 27.10.2020 11:34
wtorek, 27.10.2020 11:29
wtorek, 27.10.2020 11:10
2
wtorek, 27.10.2020 11:02
wtorek, 27.10.2020 10:30
wtorek, 27.10.2020 10:37
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele