Fundacja Pokolorujmy Szarość zaprasza do nowo otwartego Centrum Terapii i Opieki

wtorek, 10.12.2019 00:00 7809

ZAPRASZA DO CENTRUM TERAPII I OPIEKI

 

Centrum realizuje swoje cele i zadania w szczególności w formie:

- badań diagnostycznych (trudności rozwojowych, szkolnych, emocjonalno-społecznych itp.),
- porad, konsultacji,
- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży m.in.:
• terapii psychologicznej;
• terapii pedagogicznej;
• terapii logopedycznej, neurologopedycznej:
• innych rodzajów terapii wspomagających rozwój dzieci (EEG-Biofeedback, rehabilitacji, dogoterapii, SI itp.)
-warsztatów i szkoleń.

Jesteśmy specjalistami z udokumentowanym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem. Stale dbamy o rozwój własnego warsztatu pracy poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

Specjalizujemy się w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nasze działania kierujemy także do dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi w koncentracji uwagi, czy też problemami funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.

Pamiętamy o potrzebie wsparcia rodziców w trudach wychowania. Umożliwiamy konsultacje, grupy wsparcia jak również oferujemy pomoc rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych m.in. w postaci tzw. opieki wytchnieniowej. 

 

Prowadzimy także ZAJĘCIA GRUPOWE 

 • SENSOPLASTYKA
 • SZKOŁA DLA RODZICÓW
 • TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 • GIMNASTYKA MÓZGU
 • RELAKSACJA 

Cennik zajęć grupowych, jak i terminów spotkań jest ustalany po zebraniu się grupy. 

AKTUALNIE OGŁASZAMY NABÓR NA ZAJĘCIA:

Z SENSOPLASTYKI  (od grudnia 2019)

oraz

SZKOŁY DLA RODZICÓW (od stycznia 2020) 

SENSOPLASTYKA to metoda wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną. Celem terapii jest  wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu. Wykorzystywane podczas zajęć materiały to wyłącznie bezpieczne materiały spożywcze. To mnogość faktur, tekstur i barw pozwalające na kreatywność, odkrywanie siebie, przełamyanie barier sensorycznych.

Na zajęcia zapraszamy dzieci od 5 do 10 roku życia. 

Grupy młodszych dzieci , jak i dorosłych zostaną ustalone po zebraniu grupy.

Zaczynamy 18.12.2019 o godzinie 16.30 w Dobrocinie ul. Kościuszki 22

Pierwsze zajęcia są bezpłatne. Chętnych zachęcamy do uczestnictwa i zapoznania się z taką formą zajęć. Kontakt : 691 528960 lub 668241302

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z własnymi dziećmi. Podczas spotkań poprawimy umiejętności lepszego porozumiewania się, zastanowimy nad własną postawą wychowawczą, wymienimy doświadczenia. Wszystko to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Organizacja zajęć:

Cykl spotkań trwa około 3 miesiące.

Spotkanie trwa ok. 2-3 godzin i jest prowadzone w formie warsztatu w grupie do 12-15 osób.

Tematyka zajęć:

-wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
-rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
-aktywne, wspierające słuchanie,
-motywowanie dziecka do współdziałania,
-modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
-uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
-wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
-budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
-konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 691528960 – dyrektor CeTo 
Startujemy 16.01.2020, a zapisy telefoniczne do 13.01.2020

ZAPRASZAMY!

 

Trochę więcej o nas :) 

Fundacja Pokolorujmy Szarość jest organizacją pożytku publicznego. Powstała na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin, a także osób starszych, chorych i samotnych, zwłaszcza tych pochodzących z terenów wiejskich. W tym roku obchodzimy 5-lecie działalności. Stale poszerzamy swoją ofertę i nie zwalniamy!


Fundacja prowadzi dwie szkoły w Dobrocinie:

Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną "Bajeczne Wzgórza" w ofercie, której są m.in.

* obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodne z ramowym planem nauczania
* rewalidacja indywidualna
* zajęcia logopedyczne
* zajęcia z psychologiem
* rehabilitacja indywidualna
* dogoterapia
* terapia taktylna
* basen - zajęcia metodą Halliwick
* zajęcia usamodzielniająco-samoobsługowe
* wyjścia i wycieczki edukacyjne
* wyjazdy na turnus terapeutyczny (biała szkoła, zielona szkoła)
* hipoterapia
* zajęcia integracji sensorycznej
*ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (INDYWIDUALNE/ZESPOŁOWE) 

Prezentacja Szkół Specjalnych "Bajeczne Wzgórza": 

Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy "Bajeczne Wzgórza" opartą o:

3-letni cykl kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami.

Zajęcia edukacyjne:

- funkcjonowanie osobiste i społeczne
- zajęcia  kształtujące komunikowanie się
- zajęcia rozwijające kreatywność
- wychowanie fizyczne
- religia/etyka
- przysposobienie do pracy

 • Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych
 • Gospodarstwo domowe i pomoc w kuchni
 • Elementy szycia
 • Elementy florystyki
 • Prace biurowe
 • Elementy stolarstwa


Zajęcia dodatkowe:
- rehabilitacja
- piłka nożna 

Szkoła i dowóz dzieci są bezpłatne. 

Rozwijanie pasji zawodowych - Fundacja Pokolorujmy Szarość 

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! 

Fundacja Pokolorujmy Szarość
Dobrocin, ul. Kościuszki 22
58-203 Dzierżoniów

tel. 668 241 302 - prezes Fundacji
tel. 609 302 621 - wiceprezes Fundacji
tel. 608 851 223 - skarbnik Fundacji
tel. 691528960 – dyrektor CeTO


fundacja@pokolorujmyszarosc.pl


https://www.facebook.com/fundacjapokolorujmyszarosc

Jeśli zechcą nas Państwo wesprzeć finansowo, prosimy o wpłatę na nr konta

Santander Bank Polska S.A.:
52 1090 2301 0000 0001 4162 4175

z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

Można nam pomoc także poprzez przekazanie
1 % podatku

Nazwa: Fundacja Pokolorujmy Szarość

KRS: 0000564363