Edyta PŁANETA-Siewierska - Planeta Jutra - Lista Nowa Lewica poz. 2

piątek, 15.9.2023 15:33 601
Edyta_Planeta__15_09_2023_A4

 

Edyta Planeta-Siewierska, z wykształcenia jest prawniczką (wydział prawa Ottawa University, ukończone z wyróżnieniem Cum Laude) i ekonomistką (magister i Executive MBA na wydziale zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim).

 

 Jest przedsiębiorcą - związana z branżą nowych technologii oraz z obszarem ochrony środowiska, a w szczególności z obszarem odnawialnych źródeł energii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju i zagranicą.

Aktywnie udziela się społecznie, brała udział w Szczycie Klimatycznym COP21, w strajkach w obronie praw kobiet i niezależności polskiego sądownictwa. Wspiera liczne organizacje charytatywne, ostatnio związana między innymi z Fundacją Pankracy oraz Bank Ubrań, mające na celu pomoc w aktywacji na rynku pracy młodzieży z domu dziecka i z pieczy zastępczej.

Z Lewicą związana jest od 2019 r. obecnie pełni obowiązki członka zarządu i rady wojewódzkiej Nowej Lewicy, oraz koordynatora zespołu programowego tworzącego strategie dla Dolnośląskiej Nowej Lewicy. W 2019 r. kandydowała do Sejmu.

 

Materiał sfinansowany przez KW Nowa Lewica

Ogłoszenia