Dzierżoniowski sport szkolny - poznaj ofertę

środa, 27.9.2023 00:30 546 0

Młodzi mieszkańcy chętnie korzystają z zajęć sportowych organizowanych przez lokalne NGO-sy, przy wsparciu miasta. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się dodatkowe zajęcia i projekty sportowe realizowane przez szkoły podstawowe. Żeby znaleźć coś dla siebie wystarczy chcieć się poruszać. Jakiego rodzaju zajęcia oferują podstawówki i ile osób z nich korzysta?

Umiem pływać

W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Federację Sportu we współpracy  z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie uczestniczy łącznie 45 uczniów z klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 5  z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie (15 uczniów), Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie (15 uczniów) oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie (15 uczniów). Celem programu jest aktywizacja fizyczna uczniów, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.  

Płynę dalej

Projekt organizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu, we współpracy  z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie,a współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Gminę Miejską Dzierżoniów. W projekcie uczestniczy łącznie 15 uczniów  z klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie. Program jest kontynuacją zajęć pływania i polega na zdobywaniu nowych umiejętności pływackich oraz doskonaleniu techniki pływania. Adresowany jest do uczniów, którzy posiadają podstawowe umiejętności pływackie i potrafią samodzielnie przepłynąć 25 m na basenie.  

Szkolny Klub Sportowy

Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Celem programu realizowanego w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach jest poprawa sprawności fizycznej uczniów, promocja aktywnego stylu życia i tworzenie warunków dla rozwoju sportowych talentów. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i uczestniczą w nich uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Uczniowie mogą skorzystać z następujących zajęć sportowych w ramach SKS:

  • SP1: piłka nożna, piłka ręczna i siatkówka;
  • SP3: piłka ręczna;
  • SP5: koszykówka i siatkówka;
  • SP9: koszykówka i siatkówka.

Zdrową postawę mam i ja

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Od kwietnia do grudnia 2023 r. we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę uczniowie mogą korzystać z zajęć sportowych  z elementami gimnastyki korekcyjnej. Celem zadania jest korekcja wad postawy u dzieci, zwiększenie aktywności ruchowej uczniów oraz wyrobienie u nich nawyków dbania o własne zdrowie.

UM Dzierżoniów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)