Dzierżoniowscy dzielnicowi brali udział w szkoleniu mającym na celu zmniejszenie zjawiska przemocy domowej

czwartek, 25.5.2023 13:00 1016 2

Dzierżoniowski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprosił do udziału w warsztatach przedstawicieli policji. Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie  kompetencji kadry pracującej w obszarze przemocy w rodzinie.

Zintegrowany model profilaktyki przemocy domowej jest narzędziem, które służyć ma zmniejszeniu zjawiska przemocy domowej poprzez podniesienie jakości relacji w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Sprawiedliwość” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach którego, prowadzone są między innymi różnego rodzaju warsztaty. Jedną z form była:

Superwizja – ma na celu nieustający rozwój zawodowy pracowników, służący utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.

Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele policji. Udział wzięło troje dzierżoniowskich dzielnicowych: młodszy aspirant Jolanta Pankowska, młodszy aspirant Patryk Fior i aspirant Paweł Majchrzak. To właśnie dzielnicowym najbliższa jest problematyka zapobiegania przemocy w rodzinie.


nadkom. Marcin Ząbek
   KPP Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Lubie Dzierżoniów i burmistrza s sobota, 27.05.2023 07:17
Bardzo ładna jest ta pani policjantka. Proponuje jakiś fotokalendarz wydać...
sobota, 27.05.2023 09:18
Wolałbym jak już coś to kalendarz choćby z górami.