Dzierżoniów. Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2024

czwartek, 4.7.2024 07:55 1601 1

Poznaliśmy wyniki egzaminów ósmoklasisty 2024. Okazało się, że uczniowie z całej Polski zdali egzamin średnio na 59 proc. z języka polskiego, 49 proc. z matematyki i 67 proc. języka angielskiego (dla miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców). Zdającym z Dzierżoniowa poszło nieco lepiej.

Egzamin zdawało w Dzierżoniowie 103 ósmoklasistów w czterech publicznych szkołach podstawowych. Średnia miejska jest powyżej średniej krajowej w przypadku języka polskiego (wyniosła 59,25) oraz matematyki (wyniosła 51,28) i nieco poniżej w przypadku języka angielskiego (65,62). Dzierżoniowscy ósmoklasiści wypadli dużo lepiej w stosunku do swoich rówieśników z powiatu i województwa. W tym roku  w powiecie dzierżoniowskim szczególnie mizernie prezentują się wyniki z matematyki – 41 proc.

Język polski

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali w Dzierżoniowie średnio 59,25 proc. punktów możliwych do zdobycia. Najlepiej egzamin wypadł w Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie, w której uczniowie uzyskali średnio 62,99 proc. punktów, co jest wynikiem wyższym również od średniej powiatowej (53%), wojewódzkiej (58%) i krajowej (61%). Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem wyszukiwania informacji w tekście. Najwięcej trudności mieli z zastąpieniem sformułowania charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej wyrazem lub sformułowaniem z zakresu polszczyzny wzorcowej.

Matematyka

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali w naszym mieście średnio 51,28 proc. punktów możliwych do zdobycia. Najlepiej z testem z matematyki poradzili sobie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 uzyskując średnio 57,33 procent punktów, co także było wynikiem lepszym niż średnia powiatowa (41%), wojewódzka(49%) i krajowa (52%).  Zadaniem, z którym uczniowie najlepiej sobie poradzili dotyczyło znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Wielu uczniów miało trudności z zastosowaniem wzoru na objętość ostrosłupa, aby wyznaczyć jego wysokość i obliczyć różnicę wysokości zbudowanych obiektów.

Język angielski

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali z języka angielskiego średnio w Dzierżoniowie 65,62 proc. punktów. W testach językowych wyróżniła się Szkoła Podstawowa nr 1, a jej ósmoklasiści uzyskali z języka angielskiego średnią 71,20 proc. punktów. To również wynik lepszy niż średnia powiatowa (61%), wojewódzka (66%) i krajowa (66%). Najłatwiejsze dla ósmoklasistów okazało się zadanie sprawdzające znajomość funkcji językowych. Zadanie wymagało wybrania właściwej reakcji na każdą z sytuacji opisanych w języku polskim.

UM Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Ela piątek, 05.07.2024 20:43
Tragedia, a matematyka to już nie wspomnę... Czy ktoś coś...