komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Alicji, Alojzego

Dzierżoniów: szkoły podstawowe na nowych zasadach

piątek, 22.5.2020 10:45 , komentarze: 3 , odsłony: 1926
kategorie artykułu:

Od poniedziałku, 25 maja, będą funkcjonowały szkoły podstawowe – zajęcia dla klas 1-3. Wszystkie publiczne placówki będą pracowały w pełnym reżimie sanitarnym, na nowych zasadach. Ruszą też konsultacje dla 8-klasistów. Jak przygotować dziecko na pójście do szkoły i jak będzie wyglądała opieka i edukacja? Warto sprawdzić.

Publiczne placówki konsultowały nowe zasady prowadzenia zajęć dla najmłodszych dzieci z sanepidem. Poniżej publikujemy najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad funkcjonowania placówek. Wszystko po to, by rodzice mogli jak najlepiej przygotować swoje dzieci na pójście do szkoły.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do szkoły?

Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.

Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, czy kasłaniu. Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do szkoły?

Musisz zapewnić dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. Przed wyjściem z domu, zmierz mu temperaturę. Dzieci będą miały mierzoną temperaturę ciała również w szkole. Jeśli przekroczy ona 37 stopni Celsjusza, wrócą pod opiekę rodziców.

Nie będziesz mógł wejść do szkoły ze swoim dzieckiem, dlatego pamiętaj żeby bezwzględnie przyprowadzić na wyznaczoną godzinę (ustalają je dyrektorzy szkół indywidualnie). Pracownik szkoły odprowadzi Twoje dziecko do szatni, a następnie do sali dydaktycznej, pod opiekę nauczyciela.

Wytłumacz dziecku, że nie powinno przynosić do szkoły zabawek. Nie powinno również przynosić książek i zeszytów, a jego przybory szkolne powinny zostać w jego szafce w klasie.

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

Tylko w drodze do szkoły i z powrotem. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku szkoły.

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w szkole?

Nie. Jednak dziecko może przynieść ze sobą drugie śniadanie. Ich spożywanie będzie odbywać się podczas przerw, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Jak w szkole będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

Każda placówka będzie wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.

Każda grupa uczniów będzie przebywać w wyznaczonej sali, z jednym nauczycielem/opiekunem. Będą z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane, zgodnie z zaleceniami GIS.

Opiekunowie będą dbali o zachowanie przez dzieci zasad higieny w toaletach.

W każdej szkole zostało wyznaczone izolatorium, na wypadek podejrzenia zachorowania u dziecka i/lub pracownika szkoły.

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w szkole?

W czasie pobytu w szkole dziecko będzie przebywać w mniejszej grupie (maksymalnie 12-osobowej), w jednej sali. Do każdej grupy będzie przypisany jeden nauczyciel/opiekun. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zajęcia dydaktyczne. Zajęcia edukacyjne nadal będą jednak organizowane w formie zdalnej. Dziecko będzie mogło korzystać ze szkolnego placu zabaw, czy boiska pod opieką nauczyciela. Dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Dzieci nie będą wychodziły na spacery, czy wycieczki poza teren placówki.

Jak będą wyglądały konsultacje dla uczniów?

Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, które rozpoznają wychowawcy klas oraz nauczyciele przedmiotów. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Będzie dostępny w szkole oraz w dzienniku elektronicznym.

Konsultacje (od 25 maja) są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. W pierwszej kolejności zorganizowane zostaną konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Będą one zorganizowane indywidualnie lub w małych grupach. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

UM Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

Czy personel szkoły nauczyciele i pozostali pracownicy przed otwarciem placówek...
sobota, 23.05.2020 17:08 autor: Mieszkanka Dzierżoniowa.
dzisiaj, 6 godz temu
3
czwartek, 17.6.2021 22:52
9
czwartek, 17.6.2021 14:00
91
czwartek, 17.6.2021 10:00
28
poniedziałek, 14.6.2021 00:00
poniedziałek, 14.6.2021 13:30
8
poniedziałek, 14.6.2021 11:00
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Mati Autogaz
Mati Autogaz