Dzierżoniów: rekrutacja do przedszkoli publicznych - wszystkie ważne informacje

piątek, 26.1.2024 09:30 2522 5

Od 12 lutego do 1 marca 2024 r. do godz. 15.00 mieszkańcy Dzierżoniowa mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do czterech przedszkoli publicznych w Dzierżoniowie. Na jakich zasadach będzie się odbywała rekrutacja? Którzy rodzice będą płacić 50% obowiązującej stawki?

Druki wniosków o przyjęcie do przedszkoli będą do pobrania w formie papierowej w przedszkolach publicznych i na stronach internetowych przedszkoli.

Rekrutację prowadzą:

  • Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jana Brzechwy, ul. Batalionów Chłopskich 20, (tel. 74 831 32 35)
  • Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym, ul. Miernicza 2 oraz ul. Złota 8 (tel. 780051223)
  • Przedszkole Publiczne nr 3, osiedle Błękitne 26 (tel. 74 831 53 93)
  • Przedszkole Publiczne nr 7, osiedle Tęczowe 3 (tel. 74 646 46 24)

Po 12 marca zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów. Do 20 marca rodzice będą mieli obowiązek pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola (to wymóg ustawowy).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list przyjętych i nieprzyjętych nastąpi do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym:

  • 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin
  • dzieci 6-letnie nie ponoszą opłat za pobyt w przedszkolu
  • stawka za wyżywienie dziecka w przedszkolu publicznym za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 10 zł brutto za dzień.

W sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza jednocześnie dwoje dzieci z jednej rodziny, opłatę obniża się za drugie dziecko o 50 procent. Obniża się również o połowę opłatę, za każde dziecko z rodziny wielodzietnej mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, objętej programem „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”.

Zarządzenie burmistrza dotyczące rekrutacji

Opieką w dzierżoniowskich przedszkolach publicznych objętych jest 631 młodych mieszkańców, w niepublicznych 447.

UM Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (5)

Komentarze (5)

Mama 3 latki czwartek, 08.02.2024 22:32
Drodzy rodzice które przedszkole polecacie? W ktorym jest dobra opieka,bezpieczne...
Konstytucja piątek, 26.01.2024 13:22
Proponuję przyjmować tylko dzieci,których rodzice należą do PO a wcześniej...
sobota, 27.01.2024 05:19
Te chore "rekrutacje" wymyśliło PiS!
Xx czwartek, 08.02.2024 22:37
A jak inaczej przyjmowac dzieci? Z łapanki?
Jajuś kociarz sobota, 27.01.2024 05:32
Dz.U. 2022 poz. 2431 - PiS w całej krasie!