Dzierżoniów: piątkowa sesja z medalami

środa, 21.9.2022 07:30 155 3

O formach pomocy de minimis będą decydowali radni podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. W części uroczystej zaplanowano wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa. Otrzymają go Edmund Dąbrowski, Eugeniusz Nowak i Zespół Szkół nr 3.

Transmisja z sesji i nagrania archiwalne

Porządek obrad:
    1. Otwarcie sesji.
    2. Przedstawienie porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (29 sierpnia 2022 r.).
    4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedsiębiorstwom pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości - projekt nr 409.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedsiębiorstwom pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z budową lub przebudową ogólnodostępnych parkingów – projekt nr 410.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedsiębiorstwom pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z trwałą likwidacją barier architektonicznych dla osób z niepełnoprawnościami – projekt nr 411.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedsiębiorstwom pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku ze zmianą sposobu ogrzewania – projekt nr 412.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2022 rok – projekt nr 413.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2022 - 2033 – projekt nr 414.
    10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – projekt nr 415.
    11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Dzierżoniowa, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
    12. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
    13. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
    14. Wolne wnioski i informacje.
    15. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Zespołowi Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie.
    16. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Edmundowi Dąbrowskiemu.
    17. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Eugeniuszowi Nowakowi.
    18. Zamknięcie sesji.

UM Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

środa, 21.09.2022 19:15
Co to za osoby zasłużone nie znane dla większości
środa, 21.09.2022 19:17
Dla tych co chcieli to dali kawałek metalu ale mają...
środa, 21.09.2022 14:14
A sensej od karate, przyjaciel PO nie dostanie.