DZIEŃ OTWARTY W OREW!

piątek, 24.3.2023 05:00 2031

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSONI Koło w Dzierżoniowie zaprasza na Dzień Otwarty. Już 01.04.2023 r. w OREW, na ulicy Świdnickiej 26 w Dzierżoniowie będą Państwo mogli poznać ofertę edukacyjną, terapeutyczną i rehabilitacyjną Ośrodka. Z oferty OREW mogą korzystać dzieci i młodzież posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane z uwagi na stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniem lub dzieci i młodzież posiadający orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjo - wychowawczych.

01.04.23 r. zapraszamy dzieci do zabawy i poznania specjalistów pracujących w OREW, a rodziców na merytoryczne spotkanie, na którym zaprezentowana będzie pełna oferta terapeutyczna i edukacyjna Ośrodka. Szczegóły znajdują się na plakacie.

Niezbędne informacje dotyczące placówki dostępne są na stronie www.orew.dzierzoniow.pl, a odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerem telefonu 748316423 lub bezpośrednio na Świdnickiej 26. Zapraszamy. Do zobaczenia 01.04.2023!