Duża akcja straży pożarnej na strefie ekonomicznej [ZOBACZ WIDEO, FOTO]

niedziela, 24.10.2021 11:30 6335

18 października przeprowadzono ćwiczenia aplikacyjno-praktyczne dla struktur zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży w zakresie organizacji akcji ratowniczo-gaśniczej sprawdzającej zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy dla firmy Orion w Dzierżoniowie, która jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

W ramach zaplanowanych ćwiczeń Strażacy mieli do wykonania dwa założenia:
- pierwszy etap dotyczył prowadzenia akcji gaśniczej pożaru, który powstał w magazynie poprodukcyjnym, a następnie rozprzestrzenił się na dach głównej hali magazynowej,
- drugi etap ćwiczeń polegał na uszczelnieniu instalacji przesyłowej zbiornika z substancją niebezpieczną, która w trakcie prowadzonych działań gaśniczych uległa rozszczelnieniu.

W obu przypadkach zadaniem Strażaków w pierwszej kolejności było przeprowadzenie ewakuacji pracowników zakładu a następnie odnalezienie osób poszkodowanych. Ćwiczenia przeprowadzone zostały przy użyciu sił i środków Komendy Powiatowej PSP z Dzierżoniowa oraz jednostek OSP naszego powiatu, które wchodzą w skład Dolnośląskiej Brygady Odwodowej w ramach Kompanii Ratowniczo-Gaśniczej Kłodzko.

Dodatkowo na miejsce ćwiczeń zadysponowano z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu Grupę Operacyjną Komendanta Wojewódzkiego wraz z samochodem dowodzenia i łączności, następnie zastęp z drabiną mechaniczną z JRG Świdnica oraz zastępy JRG z Włbrzycha w postaci cysterny z zaopatrzeniem wodnym, oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

Łącznie w ćwiczeniu udział brało 20 zastępów straży pożarnej oraz 60-ciu strażaków. Przeprowadzone ćwiczenia były okazją do sprawdzenia min. umiejętności i współdziałania strażaków z pozostałymi służbami i podmiotami podczas powstania poważnej awarii przemysłowej. W trakcie prowadzonych ćwiczeń okoliczne drogi w obrębie zakładu Orion, a także ulica Kilińskiego były zabezpieczane przez Policję i Straż Miejską, aby w sposób bezpieczny umożliwić dojazd zastępów Straży Pożarnej na teren prowadzonych działań.

KP PSP Dzierżoniów