Drugi start – aktywizacja zawodowa

środa, 27.9.2023 00:00 2153

Materiał informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Uczestnicy mogli zdobywać nowe umiejętności na kursach zawodowych, m.in. w zawodzie asystenta kucharza

Niełatwo na nowo zaczynać życie po trzydziestce i to w obcym kraju. Niestety, wielu uchodźców zza wschodniej granicy, gdzie toczy się wojna, musiało podjąć takie trudne wyzwanie. Fundacja KOBE postarała się o dotację unijną, by pomóc takim osobom w odnalezieniu się na rynku pracy.

- Nasze działania kierowaliśmy do mniejszości ukraińskiej mieszkającej w województwie dolnośląskim. Uczestnicy brali udział w kursach zawodowych oraz w szkoleniach komputerowych, które pozwoliły na zdobycie i poszerzenie kompetencji zawodowych – informuje koordynator projektu. -  Uczestnicy mieli również możliwość odbycia praktyki zawodowej na stażu. Wielu osobom pomogliśmy w rozwoju osobistym i znalezieniu zatrudnienia.

Praca po stażu

Jedną z uczestniczek projektu jest Hanna. Ma 65 lat, do Polski przyjechała w grudniu z Chersonia, miasta położonego na południu Ukrainy.

- Na Ukrainie przez 25 lat pracowałam w sklepie spożywczym. Zainteresował mnie kurs związany z branżą gastronomiczną. Później podjęłam trzymiesięczny staż w firmie cateringowej jako asystent kucharza. Po stażu dostałam umowę o pracę. W Polsce odnalazłam spokój, jestem blisko córki, która tu mieszka od pięciu lat – opowiada pani Hanna.

- Panią Hannę przyjęliśmy na staż w maju, gdy ukończyła kurs asystenta kucharza - mówi przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Ekonomii Społecznej. - W związku z tym, że nasza firma zajmuje się świadczeniem usług cateringowych i gastronomicznych dla zewnętrznych podmiotów, to po stażu, podczas którego pani Hanna wykazywała się motywacją do pracy i dużą odpowiedzialnością za powierzone zadania, zatrudniliśmy ją na stałą umowę.

Oprócz umiejętności potrzebnych do pracy w branży gastronomicznej, uczestnicy mogli wziąć udział w kursach przygotowujących do podjęcia zatrudnienia w innych zawodach, np.: opiekunka dzieci, kosmetyczka, asystent ds. marketingu, pracownik porządkowy oraz biurowy. Niektórzy zakwalifikowani do projektu chętnie korzystali z różnych form wsparcia, ale nie zawsze kończyli naukę, bowiem wracali na Ukrainę. Dla innych była to szansa na poukładanie sobie życia.

Korzyści dla przedsiębiorców

Na wsparcie mogli liczyć również pracodawcy, którzy współpracowali przy tym projekcie. Firmy usługowe, gastronomiczne, administracyjne, księgowe, placówki edukacyjne i opiekuńcze oraz organizacje pozarządowe będące pracodawcami chętnie organizowały staże dla uczestników. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się zatrudnić pracowników z Ukrainy na okres dwóch lat na podstawie umowy o pracę, mogli postarać się o refundację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy utworzonego dla uczestnika.

Projekt „Twoja szansa na dobrą pracę: aktywizacja zawodowa imigrantów od 30. roku życia pozostających bez zatrudniona”, prowadzony przez Fundację KOBE w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Gminą Głuszyca, zakończy się w październiku. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 100 osób z Wrocławia, Świdnicy i okolicznych miejscowości.

4 LOGOTYPY Q902006478A