Dolnośląski Sejmik apeluje do Komisji Europejskiej

czwartek, 28.10.2021 12:45 1167 3

Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyjęli podczas dzisiejszej sesji apel skierowany do Komisji Europejskiej. Dotyczy on niezwłocznego zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19. Za przyjęciem apelu głosowało 21 radnych, przeciwko przyjęciu apelu było 15 radnych.

- Wsparcie finansowe, które trafi na Dolny Śląsk dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy, to niezwykle ważne narzędzie, które pomoże odbudować regionalną gospodarkę mocno doświadczoną przez pandemię COVID-19. Te pieniądze pozwolą na przeprowadzenie kolejnych inwestycji, które służyć będą mieszkańcom regionu – mówi marszałek Cezary Przybylski.

- Nasz apel jest wyrazem sprzeciwu wobec działań które sprowadzają się do czynienia z nas - Polaków i Dolnoślązaków - zakładników sporu Komisji Europejskiej z rządem RP. Blokowanie dostępu do funduszy na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19 jest narzędziem stanowczo zbyt ostrym, podważającym jednocześnie zaufanie do instytucji unijnych. Idea wzajemnej współpracy i wsparcia, na której opiera się funkcjonowanie Unii, nie powinna być podważana przez bieżące spory polityczne – mówi Patryk Wild, przewodniczący sejmikowego klubu Bezpartyjnych Samorządowców - wnioskodawców apelu.

- Szkodliwe działania europarlamentarzystów i polityków totalnej opozycji na forum europejskim są powodem wstrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Na te pieniądze czeka również Dolny Śląsk i jego mieszkańcy. Do subregionu wałbrzyskiego ma trafić ogromne wsparcie z KPO. Brak tych pieniędzy uniemożliwi dalszy rozwój tego regionu – wyjaśnia Piotr Karwan, przewodniczący sejmikowego klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Poniżej treść uchwały autorstwa klubu Bezpartyjnych Samorządowców.

Apel

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 28 października 2021 r.

do Komisji Europejskiej o niezwłoczne zatwierdzenie

polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w poczuciu odpowiedzialności za trwały rozwój społeczno – gospodarczy Dolnego Śląska oraz jakość życia jego mieszkańców zwraca się do Komisji Europejskiej o niezwłoczne zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19.

Pandemia koronawirusa dotknęła miliony mieszkańców naszego kontynentu. Państwa Unii Europejskiej w poczuciu odpowiedzialności za odbudowę gospodarek po kryzysie wywołanym COVID-19, ustanowiły wspólnie unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Polski Krajowy Plan Odbudowy – dokument niezbędny do skorzystania z tego instrumentu - od wielu miesięcy czeka na akceptację Komisji Europejskiej, mimo że nie zostały względem niego podniesione merytoryczne zarzuty i nie został zwrócony do poprawienia.

Odbudowa gospodarki po pandemii nie może być przedmiotem politycznego szantażu wobec jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża głębokie zaniepokojenie stanowiskiem Holenderskiej Izby Reprezentantów w sprawie zablokowania wypłaty Polsce 36 mld euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Taka postawa jest daleka od idei współpracy i przyjaźni pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej. Idei która stanowi fundament współpracy międzynarodowej w ramach UE.

Różnice i spory polityczne pomiędzy rządami poszczególnych Państw a Komisją Europejską nie powinny pozbawiać mieszkańców Unii Europejskiej szansy na odbudowę ich gospodarek po pandemii COVID-19.

Wstrzymywanie tej pomocy podważa zaufanie do Unii Europejskiej.

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

czwartek, 28.10.2021 18:54
Rada Powiatu w Dzierżoniowie z kolei w ostatnim punkcie swej...
Jerzy niedziela, 31.10.2021 09:09
Niemiecka unia musi ukarać niesfornych Polaczków nie potrafił tego Hitler...
czwartek, 28.10.2021 19:12
Bo polskość to nienormalność! Dlatego RP musi być jedynie państwem