Dołącz do akcji SPD Ananas: STOP depresji i samobójstwom młodzieży!

piątek, 25.11.2022 10:38 873

Dane statystyczne przerażają. Rok 2020: 843 przypadki, 2021: 1496, 2022 do września 1535, a rok jeszcze się nie skończył. Przyczyny są różne, hejt, przemoc rówieśnicza, brak zrozumienia, depresja, niepowodzenia szkolne, niskie poczucie własnej wartości, zawody miłosne, brak pomocy na czas i wsparcia. Pandemia, czas izolacji a teraz wojna w Ukrainie i wieści płynące znad granicy nie pomagają.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ANANAS w Bielawie prowadzi zbiórkę publiczną nr 2022/4612/OR, której celem na rok szkolny 2022/2023 jest finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym, zagrożonych depresją i myślami samobójczymi. Stowarzyszenie zachęca również do działalności charytatywnej młodzież ze szkół z powiatu dzierżoniowskiego oraz firmy i ludzi dobrej woli. To wszystko po to, aby zdążyć na czas.

Warto zauważyć, że w okresie po pandemii potrzeby psychiczne młodych ludzi wskazują na konieczność korzystania z porad specjalistów. Zbiórka środków finansowych pozwoli pokryć koszty konsultacji z psychologiem, terapii młodych ludzi w kryzysie psychicznym.

Celem zbiorki jest zapewnienie pomocy psychologicznej, terapii dzieciom, młodzieży,  a także  osobom dorosłym zagrożonym depresją, myślami samobójczymi, nie radzącymi sobie z emocjami, potrzebującym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, psychiatrycznego, czy przeprowadzenie diagnozy i wydanie opinii w poradni psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienie wszelkich terapii, w tym psychologicznej.

Wolontariuszy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ANANAS można spotkać w marketach i na ulicach powiatu dzierżoniowskiego. Nie bądź obojętny, pomóż.

Stowarzyszenie szuka wolontariuszy, potrzebna każda para rąk.

29 listopada 2022r. w godz. 15.00-16.00przy telefonie zaufania 74 8331377 dyżurować będzie psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej MENTOR w Bielawie.

Każdy może wesprzeć działalność stowarzyszenia:

  1. Zgłoś osoby dotknięte kryzysem psychicznym   centrump@vp.pl,tel. 748331377, zapewniamy dyskrecję.
  2. Nawiąż z nami współpracę. Możemy przeprowadzić zbiórkę na miejscu w wybranym dniu, np. w firmie.
  3. Dołącz do nas jako wolontariusz!
  4. Dokonaj wpłaty:

    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ananas w Bielawie
    KRS 0000386603
    nr konta: 86 1090 2284 0000 0001 1700 4465

TYTUŁ: Zbiórka publiczna nr 2022/4612/OR