komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

środa, 22 września 2021

Tomasza, Maurycego

Lewiatan: Zmiany w programie "Aktywna tablica" pomogą szkołom i nauczycielom w nauce zdalnej

piątek, 16.7.2021 14:00 , komentarze: 0 , odsłony: 332
kategorie artykułu:

O wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z programu „Aktywna Tablica”oraz doprecyzowanie warunków wsparcia, w tym rozszerzenie katalogu sprzętu i oprogramowania możliwego do sfinansowania – apeluje Konfederacja Lewiatan.

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Program „Aktywna tablica” jest skierowany na doposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość wymuszonego utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego Covid-19. W ramach dofinansowania placówki mogą zakupić także pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii. Beneficjentami programu mogą zostać m.in. szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie posiadający różnorodne wyzwania rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia (uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystający z pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

- Apelujemy o wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie z tego programu oraz doprecyzowanie warunków wsparcia, w tym rozszerzenie katalogu sprzętu i oprogramowania możliwego do sfinansowania (np. o terminale komputerowe, czy oprogramowanie edukacyjne i treści interaktywne wspierające prowadzenie zajęć zdalnych i hybrydowych oraz dostęp do platform Learning Management System) – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Zarówno zmiana terminów, jak i zakresu oraz warunków udzielenia wsparcia będą służyły lepszemu i przygotowaniu się szkół i nauczycieli do realizacji zajęć, przede wszystkim w formule zdalnej i hybrydowej. Szkoły muszą mieć odpowiednio długi czas, by prawidłowo określić zapotrzebowanie, wypełnić stosowne dokumenty. Ważny jest także szeroki wachlarz możliwości sfinansowania zakupów, by wsparcie było dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i najlepiej odpowiadało specyfice nauczania w danej szkole.

- Proponujemy wydłużenie terminu na wystąpienie z wnioskiem o udział w programie przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego do 31 sierpnia 2021 r. oraz analogicznie – przez organ prowadzący do wojewody do 7 września 2021 r. Ponadto apelujemy o jak najszybsze udostępnienie wzoru wniosków o udzielenie wsparcia w programie, by pomimo wakacji możliwe było ich skuteczne przygotowanie i zaplanowanie zakupów najbardziej adekwatnych do potrzeb danej szkoły i nauczycieli – dodaje Małgorzata Lelińska.

Termin proponowany w projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji (4 sierpnia) przypada na czas wakacji, a tym samym urlopów lub powrotu kadry nauczycielskiej do pracy w placówkach edukacyjnych po urlopach. Nie gwarantuje  szkołom możliwości rzetelnego przygotowania się (np. analiza rynku i potrzeb nauczycieli) i złożenia wniosku. Nie należy powtarzać błędów z naboru wniosków w 2020 r., kiedy to szkoły miały bardzo mało czasu na ich złożenie, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Z tego powodu w 2020 r. wiele szkół nie zdecydowało się na złożenie wniosków, a tym samym jakość i dostępność edukacji, którą te szkoły proponowały mogła być wobec zjawisk wymuszonych pandemią Covid-19 niższa niż w przypadku skorzystania ze wsparcia z programu.

Konfederacja Lewiatan

 
Nowy wątek


Wasze komentarze

dzisiaj, 4 godz temu
2
dzisiaj, 5 godz temu
2
dzisiaj, 5 godz temu
wczoraj, 17 godz temu
1
wtorek, 21.9.2021 13:54
wtorek, 21.9.2021 13:45
wtorek, 21.9.2021 12:28
wtorek, 21.9.2021 09:00
poniedziałek, 20.9.2021 16:00
poniedziałek, 20.9.2021 11:22
2
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca