Darmowe poradniki prawne dla obywateli i NGO

poniedziałek, 20.11.2023 07:00 181 0

- Uważamy, że nadal brakuje powszechnej wiedzy prawnej. Chcemy, by obywatele byli świadomi swoich praw i aktywnie z nich korzystali - podkreśla Mateusz Kokoszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej i autor poradnika.


Tematy poradnika wybrany został wspólnie z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i obywatelami. Poradnik są w pełni bezpłatne.

- W poradnikach można znaleźć omówienie istotnych orzeczeń sądowych i rozstrzygnięć nadzorczych, a także przytoczenie najważniejszych przepisów prawnych oraz odpowiedzi na liczne pojawiające się pytania - podkreśla Jeremi Jarosz, rzecznik i komisarz rewizyjny Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej.

Pierwszy poradnik dotyczy wniosków i odpowiada na liczne kwestie, które obywatele mają przy składaniu wniosków do władz państwowych i samorządowych.

- Wnioski to bardzo potężne narzędzie wpływu na rzeczywistość. Obywatele często mają słuszne postulaty w kierunku władz, lecz np. tworzą jedynie petycje w internecie, które mogą, ale nie muszą docierać do adresatów. A złożenie formalnego wniosku wcale nie jest trudne - twierdzi Kokoszkiewicz.

W poradniku znalazły się także wzory: wniosku, ponaglenia i skargi na nierozpatrzenie wniosku, a także wniosku o kontrolę do wojewody (który nadzoruje rozpatrywanie wniosków i skarg w samorządzie). - Warto wiedzieć co zrobić, gdy urząd nie rozpatruje naszego wniosku w ważnej dla nas sprawie albo robi to sprzecznie z przepisami - dodaje Jarosz.

Drugi poradnik stworzony przez Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej dotyczy mandatów. Omawiane są m.in. najbardziej powszechne wykroczenia organy które mogą nakładać mandaty, ich dopuszczalne kwoty, egzekucja mandatów, a także postępowanie sądowe po odmowie przyjęcia mandatu albo jego uchyleniu.
Wyjaśniane są też popularne mity, np. dotyczące otrzymywania mandatów za jazdę tramwajem czy trolejbusem bez biletu albo za brak płatności w strefie płatnego parkowania.

Szczególnie dużo miejsca poświęcono przesłankom uchylenia mandatu przez sąd już po jego przyjęciu.
- Nie ma ogólnego prawa do weryfikacji przyjętego mandatu, dlatego warto znać konkretne przesłanki, które uprawniają do uchylenia mandatu przez sąd. Możemy domagać się uchylenia mandatu np. w przypadku stanu wyższej konieczności - wyjaśnia autor poradnika.

Trzeci dotyczy sprawy ważnej dla organizacji pozarządowych. W praktyce działalności pozarządowej sporo problemów sprawia bowiem kwestia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Lista zadań publicznych, których może dotyczyć, jest coraz dłuższa i obejmuje sprawy od zdrowia, kultury, edukacji, pomocy społecznej, nauki czy ekologii po promocję wolontariatu, turystykę i krajoznawstwo i wsparcie innych podmiotów trzeciego sektora.

W publikacji opisano dokładnie wszystkie trzy rodzaje działalności odpłatnej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności za wynagrodzeniem. - To najczęściej podejmowany rodzaj działalności odpłatnej, a działaczom organizacji pozarządowych szczególną trudność sprawia zwłaszcza konieczność równowagi przychodów i kosztów  - dodaje Kokoszkiewicz.

Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej już planuje tworzyć kolejne poradniki wspólnie z obywatelami i organizacjami pozarządowymi.
Linki do poradników:
Poradnik o wnioskach -> https://l.linklyhq.com/l/1ujms
Poradnik o mandatach i wykroczeniach -> https://l.linklyhq.com/l/1uk2L
Poradnik o działalności pożytku publicznego -> https://l.linklyhq.com/l/1ujvj

Publikacja stworzona została w projekcie  “Poradniki prawne dla obywateli i z obywatelami” realizowanego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)