Czesław Miłosz - 20 lat w fotografii Adama Lizakowskiego

czwartek, 4.7.2024 07:00 415 0
W poniedziałek 15 lipca o godz. 12.00 zapraszamy do MBP w Dzierżoniowie na nieformalne otwarcie wystawy zdjęć Adama Lizakowskiego , która będzie w siedzibie biblioteki aż do 19 sierpnia.

Pogrzeb 27 sierpnia, 2004.

Na pogrzebie byłem, wyszedłem z domu zaraz po 10.00 rano, bo uroczystość została zaplanowana na 11.00. Oglądałem ją na krakowskim rynku stojąc przed Bazyliką Mariacką. Przekaz na telebimach był bardzo czytelny, dlatego nawet w duchu się cieszyłem, że nie jestem w samym kościele, bo będąc na

zewnątrz, mogę więcej zobaczyć. Po ceremonii pogrzebowej wielotysięczny pochód rozciągnął się jak wąż i powoli ruszył spod Bazyliki w stronę ulicy Grodzkiej do Ojców Paulinów na Skałkę. Jakież było moje zdziwienie – gdy w tłumie wielotysięcznym – dostrzegłem idącą wraz z mężem „moją panią” dyrektor Dzierżoniowskiej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, Marię Zarzycką-Chołody.

Przywitanie było bardzo miłe i serdeczne, ale to jeszcze nie koniec niespodzianek. Na trawie Ojców Paulinów spotkałem dawno niewidzianego kolegę z San Francisco, krakowianina, tułacza, wędrowca, emigranta, poetę, artystę, hrabiego Jarka Potockiego, razem słuchaliśmy i oglądaliśmy wybitnych ludzi pióra. Przemawiał starszy syn poety Tony Miłosz, Adam Zagajewski, Wisława Szymborska, poeci zagraniczni, czytano po polsku, angielsku, hebrajsku, francusku, litewsku. Całość można było oglądać na wielkich ekranach, tak dobrze jak przed Bazyliką Mariacką.

Żródła

Fragment książki Adama Lizakowskiego pt. Czy Poeta Czesław Miłosz był kosmitą? Wydanej przez MBP w Bielawie. Bibliotheca Bielaviana. Sudecka Poezja i Proza. 2024r.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)