Burmistrzowi Piławy Górnej udzielono absolutorium

wtorek, 28.6.2022 07:50 629 0

24 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej – sesja absolutoryjna. Podczas obrad radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Piławy Górnej Krzysztofowi Chudykowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Burmistrz przygotował i omówił sprawozdanie z funkcjonowania urzędu za ostatni miesiąc oraz raport dotyczący stanu Gminy Piława Górna za ubiegły rok. 

UM Piława Górna

Dodaj komentarz

Komentarze (0)