Bielawa: Budżet Obywatelski 2022 - informacje ogólne

wtorek, 16.8.2022 09:30 1743 20

Podobnie jak w latach ubiegłych, nad realizacją Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa czuwać będzie aplikacja internetowa.

Zgłaszać swoje wnioski oraz brać udział w głosowaniu mogą brać mieszkańcy Bielawy, którzy ukończyli 16. rok życia.


Każdy uprawniony mieszkaniec Bielawy może poprzeć dowolną liczbę projektów, natomiast każdy może zagłosować tylko jeden raz, wybierając jedno zadanie z listy do głosowania.

Propozycje zadań do realizacji w ramach Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO) należy zgłaszać wyłącznie w formie papierowej z wykorzystaniem formularza wniosku (załącznik nr 1 regulaminu BBO). Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.bielawa.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl. Wolności 1.

Głosowanie odbywać się będzie:

1. elektronicznie – z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji dostępnej na stronie internetowej um.bielawa.pl, w zakładce „Budżet Obywatelski”, za pomocą dedykowanego formularza.

Interaktywny formularz do głosowania będzie zawierać, m.in. nazwy i krótkie opisy zadań, oraz pola do wpisania imienia, nazwiska i numeru PESEL.


2. elektronicznie - we wskazanych przez Burmistrza lokalizacjach na terenie miasta, tj. w holu budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Wolności 1.

Głos będzie można oddać osobiście po zaznaczeniu oświadczenia o tym, że jest się mieszkańcem Bielawy posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

Telefon kontaktowy w sprawie BBO: Referat Promocji i Rozwoju UM Bielawa, e-mail: apasiniewicz@um.bielawa.pl, tel. 74 8328 730.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem realizacji oraz z Regulaminem Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa, które zamieszczamy poniżej.

Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa na 2022 rok:

Od 16 sierpnia do 16 września 2022 - składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Od 19 września do 23 września 2022 - spotkanie z liderami projektów, weryfikacja złożonych projektów przez Zespół ds. Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego

Do 30 września 2022 - podanie do publicznej wiadomości projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych

Od 1 października do 30 października 2022 - głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów

Do 2 listopada 2022 - ogłoszenie wyników głosowania

Od 10 listopada 2022 - realizacja zadania zgodnie z wynikiem głosowania


Regulamin Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z formularzem wniosku

Skład Zespołu Zadaniowego ds. Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego

Polityka Prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury związanej z realizacją Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego


Aplikacja do głosowania – dostępna wkrótce


Aktualne informacje na temat BBO odnaleźć będzie można na stronie www.bielawa.pl, w zakładce „Budżet Obywatelski”.

Serdecznie zapraszamy.

UM Bielawa

Przeczytaj komentarze (20)

Komentarze (20)

Y wtorek, 16.08.2022 17:13
Najpierw proszę dokończyć pseudo aktywne przejścia dla pieszych. Definicja mówi...
Y wtorek, 16.08.2022 17:17
....Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS”...
środa, 17.08.2022 22:55
Dobo-prosimy o skierowanie zapytania do im Bielawa xD ciekawe co...
wtorek, 16.08.2022 17:20
Przecież to pisał zorientowany radny.
wtorek, 16.08.2022 19:45
To pisał człowiek, którego projekt z BO przegrał z aktywnym...
środa, 17.08.2022 21:34
I nie możesz przeżyć ,że twój projekt przegrał ?
czwartek, 18.08.2022 07:35
Interesuje mnie na co miasto wydało 163.875 zł? Jeżeli...
wtorek, 16.08.2022 17:19
Aktywne to każde przejście z policjantem wyposażonym w broń maszynową.Też...
wtorek, 16.08.2022 10:11
Zbudować mur wokół Bielawy
wtorek, 16.08.2022 10:38
Dla ochrony przed napływem ciemnoty
wtorek, 16.08.2022 12:24
Po prostu nie przyjeżdżaj
kek wtorek, 16.08.2022 20:30
Bardziej zeby ciemnota nie wyszla po za bielawe
wtorek, 16.08.2022 21:03
Dokładnie!
środa, 17.08.2022 00:56
Widać jaka jasnota to pisała
Bielawianin wtorek, 16.08.2022 11:07
Szkoda czasu zaraz sie jakaś głupia radna udzieli z jakims...
,,, wtorek, 16.08.2022 15:03
Żadnych torów !!! Zbierać znaczki :D
wtorek, 16.08.2022 11:28
Projekt jest fajny tylko wtedy gdy jest po mojej myśli
:) wtorek, 16.08.2022 12:14
Może filtry na spalarnię?
czytelnik wtorek, 16.08.2022 10:50
przejscia dla pieszych na ul.Grabskiego
wtorek, 16.08.2022 10:06
Proponuję korepetycje z fizyki prowadzone przez radnych i opłacone przez