ARKADIUSZ BANKIEWICZ – Kandydat do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego - Okręg nr 3 poz. nr 4

poniedziałek, 25.3.2024 11:47 764
Szanowni Państwo,

mam zaszczyt kandydowania w tegorocznych wyborach samorządowych ubiegając się o mandat Radnego Powiatu Dzierżoniowskiego. Bardzo proszę o Państwa głos.

FILMIKI I WIĘCEJ INFORMACJI O MNIE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA FANPAGE'U - https://www.facebook.com/profile.php?id=61557035368504

Pochodzę z Dzierżoniowa, tam się urodziłem i wychowałem. Od 2018 roku jestem mieszkańcem Włók – jednego z Sołectw w Gminie Dzierżoniów. Kotlina Dzierżoniowska to moja mała ojczyzna – widok gór witał mnie skądkolwiek tu wracałem. A wracałem z wielu miejsc...

Od 40 lat jestem harcerzem. Aktualnie w Hufcu Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP działam w ramach Komisji Stopni Instruktorskich - wspierając młodych liderów w ich drodze do samodoskonalenia. Harcerstwo zdefiniowało moją postawę i podejmowane działania na kolejne lata.

Mundur harcerski zamieniłem na wojskowy, a później mundur strażnika granicznego. Jestem absolwentem szkoły oficerskiej we Wrocławiu  

Służyłem w kraju i poza nim. Niemal przez 30 lat. Czas w mundurze to czas, z którego jestem dumny. Byłem wychowawcą i dowódcą w akademii wojskowej dla kandydatów na oficerów Wojska Polskiego. Później m.in. w ramach służby w Komendzie Głównej Staży Granicznej koordynowałem i współtworzyłem rozwiązania związane z przeciwdziałaniem zamachom terrorystycznym (koordynator działań minersko-pirotechnicznych w SG), działaniami interwencyjnymi w portach lotniczych i innymi rozwiązaniami przekładającymi się na bezpieczeństwo publiczne. W okresie służby w Nadodrzańskim Oddziale SG  (województwa dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie)
m.in. koordynowałem działania wspólne dla służb MSWiA, MON i wydziałów bezpieczeństwa poszczególnych województw podczas pierwszej fali Covid-19 – w presji czasu i obliczu testowania, wdrażania nowych rozwiązań systemowych.  Różne etapy kariery zawodowej pozwoliły mi doświadczać sytuacji, które trzeba było rozwiązać od razu oraz takich, które można było omawiać w ramach zespołów zadaniowych różnych służb naszego państwa. Znam też problematykę bezpieczeństwa i uwarunkowań naszego mikroregionu również w aspekcie zadań OC. Po zdjęciu munduru pracowałem w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatu Dzierżoniowskiego  

Studiowałem na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi oraz na kierunkach pedagogicznych w tym również studia podyplomowe. Przeszedłem wiele kursów, szkoleń, ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego. Z aspektem „zdarzeń trudnych” mierzyłem się zawodowo przez lata.
Aktualnie jestem handlowcem – pracuję w firmie produkcyjno-handlowej w Dzierżoniowie. Po pracy skupiam się na bliskich i działalności społecznej. Stale działam w harcerstwie. Prowadzę też treningi strzeleckie w ramach sekcji dla młodzieży i dla dorosłych.

Kiedy mogę – chodzę po górach, podróżuję motocyklem, gram na gitarze, śpiewam z przyjaciółmi i korzystam z życia, bo jest piękne.

Patrząc na siebie widzę, że moja misja społeczna to:

* działanie – nie tylko gadanie, "co można by zrobić" - trzeba robić,

* dążenie do współpracy – większość spraw udaje się konstruktywnie rozwiązać, trzeba rozmawiać;

* dokonywanie usprawnień – każda zmiana zaczyna się od pierwszego, nawet małego kroku.

Można narzekać lub podejmować aktywność, by żyło nam się bezpieczniej, radośniej -
po prostu lepiej.

Jestem gotów, by swoje doświadczenia i energię spożytkować na rzecz mieszkańców naszego mikro regionu - jako Radny Powiatu.

Głos mieszkańców całego powiatu – wszystkich 7 gmin i miast.

Z racji zamieszkania w Gminie Dzierżoniów szczególnie chcę, by na forum powiatu wybrzmiewał głos i potrzeby mieszkańców mniejszych miejscowości.                                                                                  

Arkadiusz Bankiewicz

Okręg Nr 3 pozycja nr 4 na liście

Gmina Dzierżoniów i Gmina Pieszyce.

Kandydat do Rady Powiatu z listy Trzeciej Drogi.

Liczę na Państwa głos!

 Mój plan działania w ramach mandatu Radnego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

 

 1. Ułożenie efektywnego rozkładu jazdy pozwalającej mieszkańcom Powiatu na korzystanie z komunikacji zbiorowej.

Wraz z początkiem 2024 roku Związek Powiatowo-Gminny "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" rozpoczął misję zabezpieczenia transportu zbiorowego. Niestety – praktyka wskazuje, że oprócz zmian taryf i dotychczasowego formatu transportu zbiorowego z Komunikacji Miejskiej na przewozy Powiatowo-Gminne dla mieszkańców miejscowości ościennych, do których dotychczas nie dojeżdżały autobusy komunikacji miejskiej niewiele się zmieniło. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych
i ludzie starsi zwłaszcza w rejonie wsi Tuszyn, Włóki, Uciechów (te miejscowości znam z autopsji, ale temat dotyczy mieszkańców wszystkich gmin nie miejskich) praktycznie są wykluczeni z możliwości dotarcia do miasta – nie mając auta trudno dotrzeć do szkoły czy lekarza. Dodatkowo, uważam, że należy podjąć działania na rzecz utworzenia nocnego transportu dla mieszkańców gmin ościennych. Młodzież ze studiów lub ludzie z pracy we Wrocławiu Dążenie do transportu busami w dowiązaniu do przyjazdów pociągów Kolei Dolnośląskich. Koordynacja przejazdów mniejszymi busami.

 1. Podjęcie działań mających na celu odtworzenie w powiecie dzierżoniowskim schronów i ukryć dla ludności (budowle ochronne).

Mamy możliwość odtworzenia ukryć na bazie wybudowanych dawniej schronów (związanych z produkcją na potrzeby zbrojeniówki w zakładach powiatu).

 1. Poprawa jakością usług zdrowotnych w placówkach służby zdrowia będących w zarządzie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Ważne jakich lekarzy można zatrudnić w szpitalu i jakie specjalności
są oczekiwane przez mieszkańców. W tym celu można przeprowadzić konsultacje w ramach dyżurów Radnych w ich rejonach wyborczych.

 1. Dbałość o stan dróg powiatowych oraz przydrożnych rowów i budowli melioracyjnych.

Ich stan ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców regionu.
Zmiany klimatu powodują, że mierzymy się z gwałtownymi ulewami i przyborami potoków i rzek. Kooperacja z Wodami Polskimi i Lasami Państwowymi, podjęcie prac modernizacyjnych może przynieść poprawę bezpieczeństwa powodziowego.

Praca nad pozyskiwaniem środków finansowych na modernizację nawierzchni dróg
to oczywista troska o bezpieczeństwo i komfort codziennych podróży każdego z nas.

 1. Rozbudowa ścieżek rowerowych.

Mamy potencjał przepięknych walorów środowiskowych, który powinniśmy wykorzystywać na rzecz rekreacji. Rozbudowa tras rowerowych powinna dotyczyć zarówno tras krajoznawczych, rekreacyjnych (również tych z zacięciem sportowym – w górach) jak i tych pozwalających na codzienny dojazd do pracy.

 1. Rozwój turystyki w regionie.

Misja popularyzatorska może przyczynić się zwiększenia zatrudnienia
w sektorze turystyki i usług w naszym mikroregionie i na ilość pieniędzy pozostawianych przez turystów. Należy podejmować wspólne działania miast i gmin, które przekonają do turystyki w powiecie dzierżoniowskim.

 1. Dążenie do uzyskania lepszej jakości powietrza.

Uświadamianie mieszkańcom rangi problemu, edukacja w tym zakresie. Pozyskanie środków montaż czujników jakości powietrza i tablic świetlnych pokazujących aktualny stan powietrza w każdej z naszych gmin i miast.

Ponadto, nadal potrzebne jest aktywne wspieranie na drodze do pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania.

 1. Integracja międzypokoleniowa na terenie powiatu.

Dążenie i wspieranie w tworzeniu środowisk dla aktywności ludzi starszych
w łączności z młodym pokoleniem. Przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu.

 1. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych.

Aktywni obywatele to społeczeństwo obywatelskie. Inicjatywy społeczne powinny mieć wsparcie organizacyjne i finansowe ze źródeł powiatu i funduszy zewnętrznych.

         10. Propagowanie nowoczesnej edukacji.

Jednostki edukacji, których organem prowadzącym jest powiat powinny być sukcesywnie modernizowane i dostosowywane do standardów pozwalających na jak najwyższy komfort i skuteczność nauczania.

Punkt 1 programu wyborczego:

Ułożenie efektywnego rozkładu jazdy pozwalającej mieszkańcom Powiatu na realne korzystanie z komunikacji zbiorowej.

Szanowni Państwo. Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z 16 lutego 2023 r. ogłoszono statut Związku Powiatowo-Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY". Tym samym od stycznia 2024 roku Związekprzejął zadania obsługi „w zakresie wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego” na terenie większości gmin wchodzących w skąd Powiatu (plus gm. Stoszowice).

Niestety – praktyka wskazuje, że oprócz zmian taryf i dotychczasowego formatu transportu zbiorowego z Komunikacji Miejskiej na przewozy Powiatowo – Gminne dla mieszkańców miejscowości ościennych, do których dotychczas nie dojeżdżały autobusy komunikacji miejskiej niewiele się zmieniło. ZP-G przejmując zadania gmin (dowóz dzieci do szkół podstawowych) z aktualnie ustalonym rozkładem jazdy nie daje szansy młodzieży ze szkół ponadpodstawowych
i ludziom starszym (nie posiadającym własnych aut). Zwłaszcza osobom z rejonu miejscowości Tuszyn, Włóki, Uciechów – problemy mieszkańców tych miejscowości znam z autopsji, ale zakładam, że dotyczy to mieszkańców innych gmin. Mieszkańcy praktycznie nadal są wykluczeni z możliwości dotarcia do miast w innych godzinach  niż kursy obsługujące dzieci ze szkół podstawowych.

Nie mając auta nadal trudno dotrzeć do szkoły ponadpodstawowej, do lekarza, czy po prostu na zakupy.

Dlatego uważam, że potrzebne jest ułożenie efektywnego rozkładu jazdy pozwalającej mieszkańcom Powiatu na korzystanie ze wspólnej komunikacji zbiorowej. Ponadto, uważam, że należy podjąć działań na rzecz nocnego transportu.

Młodzież wracając ze studiów, koncertów, wydarzeń kulturalnych lub ludzie codziennie pracujący we Wrocławiu nie mając auta lub „podwózki koleżeńskiej” nie mają szansy na normalny powrót do domów.

To koncepcja pod dyskusję – do znalezienia rozwiązania, z pewnością w pierwszym kroku w dowiązaniu do przyjazdów pociągów Kolei Dolnośląskich. Koordynacja przejazdów mniejszymi busami. Wszak każde rozwiązanie rozpoczyna się od pierwszego kroku. Jest nim potrzeba i koncepcja !

Przykładem może być Sosnowiec, który dla posiadaczy biletu okresowego (minimum 30-dniowego) już od 2021 roku wprowadził możliwość wywołania w aplikacji 9-osobowego busika (duże pojazdy nie są ekonomiczne). W dbałości o mieszkańców już inne miasta Zagłębia przystępują w br. do tego projektu – będą mogli skorzystać nocą z transportu na zlecenie.

Punkt 2 programu wyborczego:

Podjęcie działań mających na celu odtworzenie w powiecie dzierżoniowskim schronów i ukryć dla ludności (budowle ochronne).

 1. Należy podjąć szeroko idącą ponadpartyjną inicjatywę lokalną mającą na celu uświadomienie mieszkańcom powiatu wiedzy nt. dostępności do miejsc skrycia ludności w przypadku klęsk żywiołowych (MDS) jak i wiedzy w przypadku potencjalnych konfliktów zbrojnych oraz roli i rangi ogólnej wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej.
 2. Nie jesteśmy bezsilni. Mamy możliwość odtworzenia schronów i ukryć na bazie wybudowanych dawniej schronów.
 3. Nie marnując czasu w  oczekiwaniu na ustawy wskazujące zadnia i źródła finansowana w tym zakresie, już można i należy podjąć działania organizacyjne, rewitalizacyjne
  i edukacyjne na rzecz mieszkańców regionu.

Co o tym wiemy?

 1. W powiecie naszym są zaewidencjonowane wyłącznie miejsce doraźnego schronienia (MDS). MDS to budowla bez szczególnych wymagań odpornościowych i eksploatacyjnych, zabezpieczająca przed niektórymi środkami rażenia oraz skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. MDS to obiekty ogólnodostępne: garaże wielostanowiskowe o konstrukcji żelbetowej, piwnice w budynkach zbudowanych w technologii żelbetowej i w technologii wielkiej płyty, tunele, przejścia i łączniki podziemne. (mapki do wglądu)
 2. Brak jest dostępnych ukryć i schronów – budowli stojących wyżej w klasyfikacji ochronnej, odpornych na działania towarzyszące wojennym konfliktom konwencjonalnym (naloty, bombardowania, ostrzały artyleryjskie) oraz dającym ochronę przed bronią masowego rażenia.
 3. Wiemy, że mieliśmy schrony w powiecie. W związku z produkcją na potrzeby zbrojeniówki trwającą w naszym regionie począwszy od lat 60-tych (pamiętamy Pieszyckie „Zegary”, Dzierżoniowskie W3 w Diorze i inne) mieliśmy schrony dla pracowników i ludności – wskazać można choćby okolice „Radiobudy”
  (ul. Świdnicka), skwer przy rondzie przy Intermarche (ul. Piastowska), Sowiogórskie Centrum Przesiadkowe (okolice dworca PKP), parczek przy Rondzie Węgierskim (Park Miłośników Dzierżoniowa) i wiele, wiele innych miejsc.
 4. Z powodu braku przepisów precyzujących zadania w tym zakresie, braku norm technicznych, wskazań dotyczących źródeł finansowania tych budowli i wreszcie poczucia celowości – zaprzestano ich utrzymywania. Dziś wiemy, że nie stać nas na brak tego typu budowli ochronnych.

W nawiązaniu do materiału filmowego: w naszym rejonie – w powiecie dzierżoniowskim nie ma wyszczególnionych miejsc ukrycia i schronów – są wykazane wyłącznie MDS (miejsca doraźnego schronienia – dedykowane co do zasady do ukrycia przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych).

Dla mieszkańców powiatu zamieszczam mapki ich miejscowości z zaznaczonymi miejscami - KLIKNIJ TUTAJ 

Ilość i stan budowli ochronnych w naszym kraju jest... Słaby, delikatnie rzecz ujmując.

Dość powiedzieć, że stan tego typu budowli np. w Finlandii (prawda - graniczącej bezpośrednio na dużym odcinku z groźnym sąsiadem Rosją i do niedawna niezrzeszonym w  NATO aż do 04.04.2023 r.) jest diametralnie inny od naszego potencjału obrony cywilnej ludności.

Tam prawo budowlane nakazuje od lat budowę schronów przy budownictwie wielorodzinnym, bloków mieszkalnych, galerii czy firm i fabryk – to lata świetlne od nas. U nas po latach 70-tych obowiązek ten ustał. Może kiedyś zamieszczę szerszy materiał o tym dla ciekawych.

Tymczasem postaram się przybliżyć ten obszar.

Ochrona ludności podczas konfliktu zbrojnego (naloty, skażenia, ostrzał) jak i w obliczu klęsk żywiołowych (nawałnice, wichury, inne zjawiska pogodowe) to temat rozległy. Skupię się na ochronie fizycznej ludności. Co istotne:

 1. Od lat brakowało przepisów precyzujących zadania, normy techniczne i środki na realizację tych zadań dla budowli ochronnych (schrony i ukrycia) i dla miejsc doraźnego schronienia (MDS).
 2. Powstała luka prawna po wejściu w życie ustawy o obronie Ojczyzny i uchyleniu
  z dniem 23 kwietnia 2022 r. przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz aktów regulujących obronę cywilną wynikających
  z ustawy.
 3. PSP (Państwowa Straż Pożarna) na polecenie MSWiA od października 2022 r. do lutego 2023 r.  przeprowadziła inwentaryzację opartą o wytyczne szefa Obrony Cywilnej Kraju z 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego. I tu kilka istotnych pojęć:

- BUDOWLA OCHRONNA -  pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych do ochrony osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed skutkami działań zbrojnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, katastrof ekologicznych, przemysłowych lub innych zagrożeń. Budowle te dzielą się na dwie główne kategorie tj. schrony i ukrycia.

- SCHRON – budowla o budowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.

- UKRYCIE - budowla ochronna niehermetyczna, wyposażona w najprostsze instalacje, zapewniająca ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron.

- UKRYCIE DORAŹNE, miejsce doraźnego schronienia (MDS) - budowla bez szczególnych wymagań odpornościowych i eksploatacyjnych, zabezpieczająca przed niektórymi środkami rażenia oraz skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.

 1. W procesie inwentaryzacji MDS uwzględniono obiekty ogólnodostępne obejmujące w szczególności: garaże wielostanowiskowe o konstrukcji żelbetowej, piwnice w budynkach zbudowanych w technologii żelbetowej monolitycznej, piwnice budynków wykonanych w technologii wielkiej płyty, tunele, przejścia i łączniki podziemne, np. między budynkami, istniejące budowle umocnione (np. elementy dawnych fortyfikacji, o ile konstrukcja tych budowli nie nosi widocznych uszkodzeń, w szczególności pęknięć lub zarysowań stropu.
 1. Pomijając aspekt medialny i poczucie „sukcesu” po zakończeniu inwentaryzacji (gdzie wykazano ponad 40 mln miejsc w MDS), której wyniki zostały zakwestionowane przez działania kontrolne NIK można wskazać, że aktualna sytuacja w liczbach wygląda następująco:

- w schronach może się ukryć ponad 300 tys. osób ( około 2 tys. obiektów).  

- miejsc ukrycia jest blisko 9 tys. dla ponad 1,1 mln osób 

- wytypowano 224 tys. miejsc doraźnego schronienia  (MDS)

 1. Na potrzeby i w wyniku inwentaryzacji powstała aplikacja SCHRONY

Na jej podstawie opracowana została ogólnodostępna i darmowa aplikacja, z której w założeniu można skorzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem www.schrony.straz.gov.pl – zarówno na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Aplikacja, posiadająca formę interaktywnej mapy, pozwala ma na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie najbliższego miejsca schronienia w podziale na kategorie – miejsca doraźnego schronienia, ukrycia i schrony – tyle w teorii.

W praktyce aplikacja podawana na wszystkich stronach PSP od Komendy Głównej po stronyrządowe.gov niestety nie działa. Prawdopodobnie jest to efekt hurraoptymistycznych wyników ogłoszonych w zeszłym roku i zrealizowanej kontroli NIK. Ważyły się losy udostępnienia tej aplikacji w MSWiA. Po długich staraniach – choć wcale nie było to łatwe, udało mi się znaleźć wersje 2.0.

 1. Teraz najistotniejsze:

w powiecie dzierżoniowskim NIE MA WYKAZANYCH MIEJSC UKRYCIA I SCHRONÓW – w bazie danych wykazane są wyłącznie MDS (miejsca doraźnego schronienia) – dedykowane co do zasady do ukrycia przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. STĄD MOJA INICJATYWA – ADAPTACJA I ODTWORZENIE UKRYĆ NA BAZIE WYBUDOWANYCH DAWNIEJ SCHRONÓW.
Dla zwiększenia wiedzy i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zamieszczam mapki miejscowości z przybliżoną lokalizacją MDS i link do aplikacji opracowanej przez PSP v.2.0.

Poniżej link:  https://strazpozarna.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d43359b44ede44a5a51e2fa70ef0aa36

/Materiał KKW Trzecia Droga PSL- PL2050 Szymona Hołowni/