Apel o przejrzystość przy ustalaniu terminu wyborów oraz ekspertyzy prawne

poniedziałek, 20.6.2022 07:30 829 1

Fundacja im. Stefana Batorego publikuje trzy dokumenty dotyczące dyskusji na temat możliwej zmiany terminu wyborów samorządowych. W oświadczeniu Obywatelskiego Forum Legislacji autorzy zwracają uwagę na potrzebę przejrzystego procedowania przepisów zmieniających termin tych wyborów. Natomiast w dwóch ekspertyzach prawnych przygotowanych dla forumIdei Fundacji Batorego autorzy zajmują odmienne stanowiska na temat konstytucyjności zmiany terminu wyborów. Podczas gdy prof. Piotr Uziębło uważa, że zmiana terminu wyborów samorządowych byłaby niezgodna z konstytucją, prof. Krzysztof Urbaniak dopuszcza takie rozwiązanie, ale pod pewnymi warunkami.

Obywatelskie Forum Legislacji nie przesądza o tym, czy zmiana terminu wyborów samorządowych jest dobrą czy złą koncepcją, wyraża jednak stanowczy sprzeciw wobec planowanego sposobu wprowadzenia tej zmiany i apeluje o podjęcie prac nad projektem przepisów o zmianie terminu wyborów samorządowych w trybie komisyjnym, z co najmniej 21-dniowym terminem konsultacji publicznych.

Autorzy oświadczenia przypominają, że z informacji medialnych wynika, że większość rządząca chciałaby przeprowadzić te zmiany jeszcze w czerwcu, na podstawie inicjatywy ustawodawczej polegającej na zgłoszeniu projektu przez grupę posłów, a nie przez odpowiednie komisje sejmowe. To oznacza, że tak ważna materia jak kalendarz wyborczy będzie procedowana w ramach zaledwie jedno- lub dwudniowego posiedzenia Sejmu, bez uprzedniej pogłębionej dyskusji z udziałem posłów różnych ugrupowań oraz zaproszonych ekspertów.

W związku z tym, że od dawna było wiadomo, że terminy wyborów samorządowych i parlamentarnych zbiegną się, autorzy oświadczenia nie znajdują żadnego usprawiedliwienia dla procedowania przepisów w sposób inny niż w trybie komisyjnym. Zgodnie z tradycją parlamentarną, zmiany przepisów wyborczych powinny zostać uprzednio opracowywane przez właściwe komisje sejmowe, a nie być zgłaszane jako gotowe projekty przez grupę posłów. Taki tryb zabezpiecza bowiem odpowiednio przejrzystość procesu legislacyjnego w tak ważnej materii oraz pozwala na przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych. Wybór poselskiej ścieżki legislacyjnej w znacznym stopniu ogranicza przejrzystość i inkluzywność procesu tworzenia prawa.

OŚWIADCZENIE - KLIKNIJ TUTAJ

Ekspertyza prawna prof. Krzysztofa Urbaniaka

Ekspertyza prawna prof. Piotra Uziębły - KLIKNIJ TUTAJ

 

Fundacja Batorego

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

dzisiaj, 5 godz temu
Fundacja Batorego będąc ruską agenturą wpływu jest ciągle chroniona medialnie...