Anna Zalewska - Sprawdź, jak pracuję dla Polski i dla Ciebie!

czwartek, 18.1.2024 16:20 5071

Anna Zalewska, według raportu Eulytix uznana za najaktywniejszą polską europosłankę, znalazła się na wysokiej 38. pozycji najbardziej aktywnych eurodeputowanych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ranking aktywności polskich europosłów – Eulytix

Podczas swojej kadencji wprowadziła ponad 2500 poprawek do dokumentów, złożyła 106 projektów rezolucji oraz ponad 100 razy brała udział w debatach parlamentarnych.

Europoseł Zalewska w Parlamencie Europejskim pracuje w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Jest także członkiem Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

W Parlamencie Europejskim Anna Zalewska rozpoczęła debatę nt. zawetowania pakietu „Fit for 55”, który w obecnej formie stanowi poważne zagrożenie dla polskiej gospodarki. Do tej pory Europoseł Zalewska wprowadziła do projektu aż 300 poprawek.

Od pierwszych tygodni pracy w Brukseli, Anna Zalewska z mównicy Parlamentu Europejskiego oraz w wielu interpelacjach do Komisji Europejskiej ostrzegała, jak wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego Europejczyków jest unijny system handlu emisjami EU ETS.

Anna Zalewska na forum Parlamentu Europejskiego.

Europoseł Zalewska pozostawała w stałym kontakcie z rządem Mateusza Morawieckiego w sprawach dot. polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Dzięki jej pracy i determinacji udało się osiągnąć polskie, ponadpartyjne porozumienie w kwestii rozporządzenia dot. redukcji emisji metanu. Rozporządzenie metanowe w prezentowanym kształcie było potężnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki i polskiego górnictwa. Liczne negocjacje i spotkania z politykami polskiej lewicy (Marek Balt i Łukasz Kohut), PSL i PO (Jerzy Buzek) doprowadziły do korzystnego dla Polski kompromisu, ratującego polskie górnictwo.

Porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady UE dot. dyrektywy UE ws. zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (WEEE), której Anna Zalewska jest sprawozdawcą.

Ponadto, 23 czerwca 2020 Anna Zalewska rozpoczęła w Bogatyni walkę w obronie Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Od momentu wpłynięcia skargi Czech do Komisji Europejskiej europosłanka z determinacją angażowała się w obronę kopalni. Jako pierwsza zwróciła uwagę Parlamentu Europejskiego na istotę problemu, reprezentując tym samym głos obywateli. Cały kompleks Turów jest niezwykle istotny dla lokalnej społeczności, który zapewnia utrzymanie dla 60-80 tysięcy osób wraz z rodzinami. Zalewska od lat alarmuje, że zamknięcie kopalni byłoby katastrofą gospodarczą dla całego regionu i likwidacją największego pracodawcy w województwie dolnośląskim. W siedzibie Komisji Europejskiej Anna Zalewska przekazała 30 000 podpisów pod petycją z sprzeciwem wobec prób zamknięcia kopalni Turów. Podczas posiedzeń w Parlamencie Europejskim wielokrotnie broniła prawdy nt. Turowa, podkreślając, że kopalnia posiada legalną koncesję do 2044 roku.

Konferencja Europoseł Anny Zalewskiej z pracownikami kopalni i elektrowni Turów 24 maja 2021.

Protest w Luksemburgu w obronie Turowa 22 października 2021.

Europoseł Anna Zalewska jest aktywna na terenie dwóch województw, obejmujących jej okręg wyborczy – na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Od 2019 roku Europoseł Zalewska rozpoczęła objazd okręgu wyborczego i spotkania z mieszkańcami. Każdy weekend spędza w regionie, spotykając się z mieszkańcami Dolnego Śląska i Opolszczyzny, wsłuchując się w ich głosy i potrzeby, które następnie przedstawia na forum Parlamentu Europejskiego. Spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem.Anna Zalewska - kola zdjc

Europoseł Anna Zalewska jest inicjatorką wielu spotkań m.in. z Kacprem Płażyńskim we Wrocławiu, patriotycznego śpiewania oraz z mieszkańcami swojego okręgu wyborczego.

Biura

Na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny aktywnie działają biura poselskie Anny Zalewskiej, które zlokalizowane są we Wrocławiu (wspólnie z posłem Jackiem Światem), Nysie, Międzylesiu oraz Jaworze (wspólnie z Marszałek Elżbietą Witek).

"Sfinansowano ze środków Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów"

Ogłoszenia