komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

piątek, 15 lutego 2019

Jowity, Faustyna

Anna Skurzyńska - kandydatka do Rady Miasta Bielawa

piątek, 5.10.2018 08:34 , odsłony: 2073
kategorie artykułu:

Zapraszam na moją stronę, gdzie opiszę szczegółowo problemy naszego miasta i sposoby na ich rozwiązanie:

www.facebook.com/AnnaSkurzynskaBielawa/

 

Szanowni Państwo,
kandyduję na stanowisko radnej z okręgu nr 3, pragnąc podnieść standard życia mieszkańców w Naszym Mieście.
Ukończyłam studia dzienne, magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Matematyki i Informatyki, o specjalności Matematyka w Ekonomii i Ubezpieczeniach. Na studiach zdobyłam gruntowną wiedzę z zakresu zaawansowanych technik ekonomicznych w procesach gospodarczych, popartych wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, matematyki finansowej, bankowości i rachunkowości. Następnie odbyłam podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym z zakresu Rachunkowości i Controllingu, gdyż z tą dziedziną chciałam związać przyszłość zawodową. 

Obecnie prowadzę Biuro Rachunkowe, które poza standardową obsługą księgowo – kadrową firm, świadczy usługi również w zakresie: doradztwa, optymalizacji podatkowej, sporządzania wniosków o dotacje unijne. Ponadto przeprowadzam analizy finansowe rentowności i ryzyka inwestycji jak i audyty wewnętrzne firm na zlecenie zarządu. 
Od niedawna zajmuję się również dropshippingiem międzynarodowym 

Wszystkie powyższe umiejętności chciałabym wykorzystać pracując w Radzie Miasta, w szczególności umiejętność pozyskiwania środków unijnych w ramach dotacji i innych form finansowania, przeprowadzania analiz finansowych planowanych inwestycji wraz z oceną ich ryzyka.
Moim celem jest praca w Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego, gdyż jest to obszar, do którego mogłabym wnieść wiele wiedzy i umiejętności.
W swoim programie skupiam się na realnych obietnicach.
Jestem zdania, że każda obietnica wyborcza dająca kilku tysiącom ludzi za darmo coś, co do tej pory było płatne, powinna zawierać szczegółową analizę finansową i jakkolwiek nie jest możliwe zamieszczenie jej na billboardzie, powinien być odnośnik do strony taką analizę przedstawiającej. Również określająca, z jakiego źródła zostaną na to wydatkowane pieniądze.
Analizy niektórych obietnic przeprowadzę na mojej stronie na Facebooku, na którą zapraszam,tam również szczegółowo przedstawię moje propozycje wyborcze.

www.facebook.com/AnnaSkurzynskaBielawa/

Miasto to przedsiębiorstwo z niemal wszystkimi jego strukturami; pracownicy, system zarządzania, przychody, koszty....
Aby być dobrym radnym, mającym realny wpływ na działanie tych struktur, należy mieć wiedzę w zakresie działania złożonego przedsiębiorstwa, umiejętność dostrzegania tego, że pieniądze nie biorą się znikąd i żeby coś obiecać jednym, musimy zabrać drugim. Rozgraniczenie, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju miasta (brak miejsc pracy, niskie płace, źle lokowane środki...), mądre planowanie inwestycji, skupianie się na celach dalekobieżnych, spójne działania.

W swoich propozycjach wyborczych skupię się na realnych możliwościach miasta, na sposobach pozyskania środków lub ich przesunięcia w planach budżetowych.
Jednocześnie postaram się przeprowadzić analizę finansową obietnic wyborczych, które już gdzieś zaistniały w przestrzeni publicznej.
Jestem przedsiębiorcą, obecnie prowadzę z powodzeniem dwie firmy: biuro rachunkowe i firmę pośrednictwa w handlu międzynarodowym. Znam problemy osób planujących rozpoczęcie działalności, czy też w dalszej perspektywie zatrudnianie pracowników; problemy lokalowe, podatkowe, administracyjne itp. W dużej mierze chciałabym skupić się na sferze rozwoju przedsiębiorczości w Bielawie, zwłaszcza w aspekcie lokali na preferencyjnych warunkach o działaniu zupełnie odmiennym od tego, co proponuje Inkubator Przedsiębiorczości, na który mało kogo stać, więc spełnia swoją funkcję w małej mierze.

Natomiast bardzo bliskie są mi też inne sprawy, jako mieszkanka Bielawy borykam się z problemem chaotycznego planowania remontów, przekształceń dróg, niespójnego systemu tras rowerowych, przebudowywania dróg w sposób nieułatwiający korzystania z nich (np. przebudowa ul. 1 Maja z wjazdu od strony obwodnicy, polegająca na znacznym zwężeniu jej przebiegu, zwłaszcza na wjeździe, na rzecz mało użytecznego parkingu, a to jeden z wielu przykładów), remontowania dróg bez poszerzania ich nawet wtedy, gdy jest ku temu możliwość np. poprzez wycięcie kilku drzew.
Lokowania środków w małe, a kosztowne projekty, niekoniecznie służące większej grupie mieszkańców, raczej nielicznym, zamiast skumulowania większej kwoty i wybudowania słynnej na razie tylko z planów hali sportowej, na której budowę można starać się o spore dofinansowanie z Ministerstwa.
Pozostałe obszary działalności w samorządzie przedstawię we wpisach na mojej stronie na Facebooku.

Jednym z warunków powodzenia w zarządzaniu miastem jest powierzenie funkcji radnych osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, potrafiącym radzić sobie z kwestiami formalnymi. Zadań tego typu nie można powierzyć osobom z przypadku, osobom znanym z „bycia znanym”, z uwagi na ich niekiedy niskie kompetencje w tym zakresie. 

Przedsiębiorczość 

Na władzach samorządów terytorialnych spoczywa odpowiedzialność nie tylko za wykonywanie usług, za które odpowiadają, lecz także za rozwój lokalny i regionalny. Na wzrost gospodarczy mierzony PKB w głównej mierze ma wpływ rozwój przedsiębiorczości, dlatego sprawy gospodarcze w coraz większym stopniu są centralnym punktem strategii realizowanej przez samorządy. 
Moim głównym celem w radzie jest stworzenie optymalnych warunków dla każdej osoby pragnącej rozwinąć swój własny biznes. Niezależnie od tego, czy jest to zajęcie przynoszące miesięcznie kilkaset złotych, czy też kilkadziesiąt tysięcy. Chciałabym do tego wykorzystać głównie moją wiedzę w zakresie optymalizacji podatkowej, podatnego gruntu jakim obecnie jest zmiana oskładkowania ZUS przedsiębiorców (a największe możliwości w tym zakresie rozwiną się w 2019 roku). Oczywiście podstawą w gestii miasta będzie w moim założeniu stworzenie miejsc do prowadzenia tego typu działalności, mających trochę inną strukturę organizacyjną, niż istniejący Inkubator. Moim celem będzie dążenie do stworzenia takich miejsc najmu dla przedsiębiorców, aby na zasadzie wspólnoty organizowali oni sobie w budynku prace porządkowe czy rozliczenie mediów. Jest to możliwe z wykorzystaniem budynków będących własnością miasta, a niewykorzystywanych obecnie, nakładem niewielkich kosztów remontowych. Można rozważyć zakup pewnych strategicznych punktów naszego miasta, które obecnie straszą pustkami, a w niedalekiej przyszłości będą przeznaczone na sprzedaż, za niewielkie pieniądze i mam tu na myśli konkretne budynki.
DOBRYM POMYSŁEM JEST BEZPŁATNE UŻYCZANIE TEGO TYPU LOKALI PRZEDSIĘBIORCOM DAJĄCYM MIEJSCA PRACY.

Kolejnym postulatem jest możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych, przy czym zwolnienia podatkowe przysługiwałyby firmom dającym zatrudnienie.
Dodatkowo ulgi i zwolnienia z podatków i opłat lokalnych.

Bolączką naszego miasta są niskie płace. Poprzez zmniejszanie obciążeń pracodawcy lub realne korzyści za podniesienie płac pracownikom, jesteśmy w stanie osiągnąć postęp w tym temacie.

Na rozwój przedsiębiorczości regionalnej ma wpływ jakość regionalnych elit politycznych, z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem, osiągnięciami w życiu zawodowym. Nie dowiemy się zbyt wiele o zakładaniu, prowadzeniu działalności gospodarczej od osoby, która nigdy tego nie robiła. Nie możemy oczekiwać że podejmie właściwe decyzje osoba, która nie potrafi zrozumieć zawiłych treści ustaw czy też uchwał miejskich. Jeśli przedłożymy uchwałę do zaopiniowania radnemu który np. ukończył Prawo, jest on w stanie przełożyć jej treść z fachowego na prosty język, jest on w stanie powiązać zapisy odnośników pomiędzy artykułami. Taka umiejętność jest kluczowa w podejmowaniu właściwych decyzji w radzie miasta, np. w pracach komisji. Małe miejscowości mają niestety tendencję do wybierania radnych na zasadzie popularności danej osoby, a nie posiadanej przez nią wiedzy.

Dotacje 

Pozyskiwanie dotacji jest kolejnym obszarem mojej działalności w Radzie Miasta, gdyż specjalizuję się w pisaniu wniosków o dofinansowanie działalności moich klientów. Sposób pozyskiwania środków dla miasta jest analogiczny. 
Składając obietnice wyborcze, chciałabym skupić się na tych, na które możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych, gdyż budżet miasta jest bardzo napięty i już teraz brakuje środków na podstawowe i niezbędne inwestycje, jak remonty dróg i elewacji budynków. Składanie obietnic na milionowe kwoty jest nieuczciwe wobec wyborców, gdyż  nie ma takich wolnych środków w budżecie miasta.

Obecnie dotowane są projekty,  które można wykorzystać i na nich chciałabym się skupić:
- Dotacje na rozwój przedsiębiorczości w mieście, program POWER 2.2; rozwiązanie do poszerzenia np. oferty bielawskiego BARL-u: jest to oferta dofinansowania idealna dla bielawskiego Inkubatora, aby poszerzyć jego działalność o możliwość pomocy przedsiębiorcom np w zakresie doradztwa (m.in. prawnego, inwestycyjnego) 

-„Sportowa Polska” – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

dotacją mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu niemalże wszystkich rodzajów obiektów sportowych

  1. Budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury sportowej.
  2. Modernizacja infrastruktury sportowej, służącej klubom sportowym.
  3. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. 

- Działania zmierzające do ochrony środowiska oraz efektywnego korzystania z zasobów są wspierane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uzyskanie dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, budowę sieci kanalizacyjnych lub oczyszczalni ścieków, organizację niskoemisyjnego transportu miejskiego, ochronę środowiska miejskiego i rewitalizację miast.

- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój ma służyć włączeniu społecznemu, poprawie w obszarze zatrudnienia, edukacji i zdrowia. Dotacje na adaptację przedsiębiorstw i pracowników, usługi socjalne, edukację, aktywizację zawodową osób młodych (do 29. roku życia).

- Program wsparcia ZIT - przeznaczony między innymi  na rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. budowa parkingów i ścieżek rowerowych), wspieranie efektywności energetycznej (np. ocieplanie budynków).

–                 Program Senior+ mający na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych, które zapewniają osobom starszym pomoc w czynnościach dnia codziennego, edukacyjne, a także zajęcia: kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, aktywizujące społecznie czy terapii zajęciowej.

Dotacje należy pozyskiwać mądrze.
Nie jest dobrym pomysłem branie dofinansowań „na wszystko co się da”. Przykładowo, możemy zyskać dotację na budowę jakiegoś obiektu, ale w warunkach dotacji jest zapis, że dotacja może stanowić max 50% planowanych wydatków. Dotację miasto chciałoby dostać, pisze ambitny biznesplan, otrzymuje dotację w wysokości 1 mln zł i....musi oddać z budżetu drugi milion... A obiekt okazuje się  społecznie w zasadzie bezużyteczny lub wykorzystywany w procencie niezadowalającym, nie przynoszący realnych zysków, niedający zatrudnienia, generalnie projekt który nigdy nie ma szans na to, aby spłacić ten zainwestowany z budżetu milion....Mam tu na myśli konkretne inwestycje bielawskie z lat dawniejszych. 

Zapraszam na moją stronę, gdzie rozwinę powyższe plany i opowiem o innych obszarach mojej pracy w Radzie Miasta. 

 

Yes Home
Yes Home
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Restauracja RETRO
Restauracja RETRO
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Tomograf3D
Tomograf3D
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
KROS-SKI Bielawa
KROS-SKI Bielawa
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Praca na GoWork
Praca na GoWork