75. urodziny ks. prał. Stanisława Kucharskiego z Jaźwiny

poniedziałek, 15.11.2021 11:00 2563

W niedzielę 14 listopada 2021 r. społeczność parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie świętowała 75. urodziny ks. Stanisława Kucharskiego, 50-lecie jego święceń kapłańskich i 39-lecie pobytu w Jaźwinie.Ksiądz prałat Stanisław Kucharski, proboszcz w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie, w której skład wchodzą jeszcze kościoły Św. Bartłomieja w Uciechowie i Trójcy Świętej w Stoszowie. Pełni w nich posługę duszpasterską od 39 lat. Urodził się w Wojborzu. Po ukończeniu studiów w seminarium duchownym we Wrocławiu 30 maja 1970 r. przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1983 zostaje proboszczem w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie gdzie posługuje do dnia dzisiejszego. Jest laureatem ogólnopolskiego konkursu „Proboszcz Roku”. Zaszczytu tego dostąpił w 2004 roku. Tytuł ten został przyznany ks. Stanisławowi Kucharskiemu za zaangażowanie w życie społeczności parafialnej.

Po godzinie 12-tej rozpoczęła się uroczysta suma, której przewodniczył biskup świdnicki Marek Mendyk. Wraz z księdzem biskupem mszę koncelebrowali Jubilat ks. Stanisław Kucharski, ks. prałat Zygmunt Kokoszka dziekan dekanatu Dzierżoniów, ks. kan. Krzysztof Ambrożej wicedziekan. W pięknie przystrojonym kwiatami kościele, przy muzyce i śpiewie scholii parafialnej, którą kieruje Robert Wszół, Jubileuszowa Msza Święta miała swój bardzo uroczysty charakter. W kościele zapełnionym przez parafian i znakomitych gości odczuwało się bardzo podniosłą atmosferę. Homilię wygłosił bp Marek Mendyk. Pod koniec mszy św. nastąpił czas podziękowań i życzeń dla Jubilata. Pierwszy zabrał głos przewodniczący Rady Parafialnej Stanisław Jakubowski, który oprócz życzeń dla Jubilata wręczył również piękny bukiet księdzu biskupowi. Następnie życzenia i kwiaty wręczali: dzieci i młodzież z Jaźwiny, delegacja Uciechowa, Koło Gospodyń Wiejskich z Jaźwiny, reprezentantka wsi Uliczno, Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki, Katarzyna Ziętek Sołtys wsi Jaźwina, Wioleta Wawrzyniak Dyrektor GOKBiS w Łagiewnikach, Danuta Sarapuk była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaźwinie, reprezentanci OSP Jaźwina z Prezesem dh. Markiem Wierzbickim.

Piękne życzenia, kwiaty i prezenty zrobiły na Jubilacie wielkie wrażenie. Na zakończenie Mszy Świętej ks. biskup Marek Mendyk zadeklarował księdzu i parafianom, że ks. prałat Stanisław Kucharski na fotelu proboszcza w Jaźwinie zostanie tak długo, jak tylko będzie mógł. Owacja braw nagrodziła słowa ks. biskupa. Msza Święta zakończyła się, ale pozostały wspaniałe wrażenia z uroczystości.

39 lat to dużo czasu. Parafianie i ksiądz Stanisław Kucharski tworzą jedną, wielką, wspaniałą RODZINĘ parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie.

     Tadeusz Szot
Moja Gmina Łagiewniki