35. rocznica powstania parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie [ZOBACZ WIDEO, FOTO]

sobota, 25.11.2023 18:35 5560

25 listopada parafia pw. Królowej Różańca Świętego  w Dzierżoniowie obchodziła 35-lecie swojego istnienia, 20-lecie konsekracji kościoła i 20-lecie działalności Akcji Katolickiej. Z tej okazji odbyła się uroczysta eucharystia z udziałem biskupa świdnickiego Marka Mendyka i biskupa Stefana Regmunta, byłego ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wspomniani biskupi na początku swojej drogi kapłańskiej posługiwali jako wikariusze w Dzierżoniowie i byli świadkami powstania parafii na Skałkach. W świętowaniu rocznic wziął również udział burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski i przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Andrzej Darakiewicz.

Przygotowania do jubileuszowych uroczystości w dzierżoniowskiej parafii trwały od kilku miesięcy, a ich finałem były Misje Święte i ufundowanie przez parafian monstrancji św. Rodziny z liliami, którą wykonał pochodzący z Dzierżoniowa Mariusz Drapikowski, gdański artysta specjalizujący się w złotnictwie. Naczynie liturgiczne zostało poświęcone podczas opisywanej mszy świętej i od 2024 roku będzie służyło do wieczystej adoracji, podczas której wierni będą modlić się o pokój, miłość i zgodę w rodzinach.

Na koniec były podziękowania i gratulacje dla budowniczego kościoła, ks. prałata Zygmunta Kokoszki, który od 34 lat jest proboszczem w Dzierżoniowie. Podkreślano wysiłek i problemy z jakimi musiał mierzyć się kapłan. Wierni życzyli duchownemu, aby kolejne lata posługi były owocne, wypełnione satysfakcją z dokonań oraz bliskością z Bogiem.

***

Historia parafii pw. Królowej Różańca Świętego
27 czerwca 1988 roku ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz ustanowił Samodzielny Ośrodek Duszpasterski, który swoim zasięgiem objął osiedla: Błękitne, Jasne, Młodych i Różane. Pierwszego września 1988 r. została erygowana Parafia pw. Królowej Różańca Świętego, która została przyłączona do dekanatu Dzierżoniów-Południe.

Proboszczowie Parafii: Ks. Kanonik Marian Lewandowski (27. 06. 1988 roku do 26. 06. 1989 roku), Ks. Kanonik Zygmunt Kokoszka (od 26. 06. 1989 roku do dnia dzisiejszego).

Wikariusze Parafii: Ks. Marek Bordjakiewicz, Ks. Henryk Trościanko, Ks. Tomasz Broszko, Ks. Dariusz Rzepka, Ks. Piotr Libner, Ks. Tomasz Zając, Ks. Adam Woźniak, Ks. Arkadiusz Chwastyk, Ks. Artur Bilski, Ks. Marcin Ogórek, Ks. Karol Janiak, Ks. Krzysztof Malinowski, ks. Patryk Kruk.

Pierwsze Misje Święte w Parafii wygłosili Ojcowie Dominikanie w marcu 1990 roku.

20 kwietnia 1991r. Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz poświęcił plac pod budowę nowej świątyni, której projekt architektoniczny opracował mgr inż. architekt Andrzej Weber z Kłodzka, projekt konstrukcyjny - inż. Kazimierz Rzewuski z Kłodzka. Kierownikiem budowy został p. Marian Niemiec, prowadził ją bezinteresownie.

20 września 1991r. rozpoczęto prace ziemne związane z budową nowej świątyni.

08 czerwca 1992r. Ks. Kardynał H. Gulbinowicz poświęcił fundamenty nowo powstającego kościoła i dzwon o imieniu "Maryia", którego fundatorką jest śp. pani Eleonora Napiórkowska.

28 i 29 maja 1994 r. Parafia przeżywa Peregrynację Matki Bożej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego.

30 maja 1995r. Ks. Kardynał poświęcił obrazy przedstawiające Drogę Krzyżową, ufundowaną przez śp. p. Eleonorę Napiórkowską.

W wigilię 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, dn. 24 maja 1997r., Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, Arcybiskup Metropolita Wrocławski, poświęcił nową świątynię, oddając ją "Na chwałę Boga, ludziom na zbawienie i aby ślad wiary dla potomnych został".

W Niedzielę Chrystusa Króla, 23 listopada 2003 r. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość konsekracji naszej świątyni parafialnej. Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski. Ksiądz Kardynał przez namaszczenie olejem Krzyżma dokonał poświecenia świątyni dla kultu chrześcijańskiego. Podczas uroczystości na znak, że ofiara życia członków Kościoła wzięła swój początek z ofiary Chrystusa złożono w ołtarzu relikwie św. Ojca Pio.

Historia: Kazimierz M. Janeczko

Ogłoszenia